HẠ TRƯỜNG AN CƯ CHÙA BẢO PHƯỚC, SAN JOSE PL. 2563

Hôm nay, ngày 13/7/2019, phần thuyết giảng cụ thể như sau:
HẠ TRƯỜNG AN CƯ     CHÙA BẢO PHƯỚC, SAN JOSE PL. 2563

Buổi sáng    Lớp Tăng     Duy thức học

                                        Hòa thượng Thích Thắng Hoan

                    Lớp Phật tử  Phát triển căn lành

                                        Thượng tọa Thích Pháp Hòa

Buổi chiều   Lớp Tăng     So sánh Tỳ kheo giới bổn trong sáu trường phái Phật giáo

                                        Hòa thượng Thích Đổng Tuyên

                    Lớp Phật tử  Nhân duyên thành tựu (vấn đáp)

                                        Thượng tọa Thích Pháp Hòa

Buổi tối        Lớp chung   Hòa thượng Thích Phước Tịnh

 

Đặc biệt, có hơn 1.300 thiện nam tín nữ từ nhiều thành phố ở miền Bắc California đã đến dự buổi giảng của Thượng tọa Thích Pháp Hòa.

 

Vào lúc 11:45 am, chùa tổ chức trang nghiêm Lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng giảng đường chùa Bảo Phước. Đến 04:00 pm, Thượng tọa trụ trì chùa và Thượng tọa Thích Pháp Hòa đã tổ chức Lễ quy y cho 70 thiện nam tín nữ.

Dưới dây là những hình ảnh tụng kinh, thính pháp, quá đường, lễ đặt đá và Lễ quy y.

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Tin và ảnh: Võ Văn Tường

Tin cùng chuyên mục