CHÙA KHÁNH VÂN - THÁI LAN

Chùa tọa lạc tại số 864 Charoenkrung, Taladnoi, Sampanthavong, Bangkok, Thailand. Tên chùa tiếng Thái là: Wat Upairachbamrung hay Wat Yuan Talad Noi.
CHÙA KHÁNH VÂN - THÁI LAN

Vào cuối thế kỷ 18, cộng đồng người Việt tại khu Bang Pho, Thái Lan đã xây cất 3 ngôi chùa: Quảng Phước, Hội Khánh và Khánh Vân. Tư liệu tại chùa cho biết, Thái tử Mongkut đã đến viếng thăm chùa, kính mến Hòa thượng Thích Chân Hưng nên khi Thái tử lên ngôi vua (Rama 4) đã tạo những điều kiện tốt cho sự phát triển của chùa.

Điện Phật được bài trí trang nghiêm, lộng lẫy. Tượng đức Phật Thích Ca lớn bằng đồng. Chùa có thờ tượng Bồ tát Di Lặc, Bồ tát Quán Thế Âm và Hộ Pháp. Đặc biệt, chùa có thờ tượng nhục thân Hòa thượng Phổ Sái, trụ trì đời thứ tư của chùa. Hòa thượng tên là Rueng Mathura Sakul, sanh năm 1900, thọ giới Sa di năm 1913. Năm 1926, Ngài được bổ nhiệm trụ trì chùa. Ngài viên tịch vào ngày 11/4/1958.

          Ảnh 01. Toàn cảnh chùa

 

          Ảnh 02. Điện Phật

 

          Ảnh 03. Tượng nhục thân Hòa thượng Phổ Sái