TU VIỆN PHỔ ĐÀ SƠN, NGÔI GIÀ LAM AN TỊNH BÊN HỒ MC GREGOR, QUEBEC, CANADA.

TU VIỆN PHỔ ĐÀ SƠN, NGÔI GIÀ LAM AN TỊNH BÊN HỒ MC GREGOR, QUEBEC, CANADA.

Tu viện Phổ Đà Sơn tọa lại tại số 11 Chemin Katimavik, thành phố Val-des-Monts, Québec, Canada. Điện thoại: (819) 671-8561; (819) 665-0259; (613) 231-2516. Tu viện được Hòa thượng Thích Bổn Đạt sáng lập vào năm 2003. Tu viện có diện tích 8,5 mẫu Anh.

CHÙA BẢO LÂM, CANADA.

Một số Tự viện Ni Giới người Việt tại Hải ngoại. Tập 3. Chùa Bảo Lâm Vancouver, BC, Canada. Địa chỉ: 6025 St. George Street, Vancouver, BC, Canada V5W-2Y5 Điện thoại: (604) 327-5546 Email: thichtrihanh@yahoo.com Viện chủ: Ni sư Thích Nữ Tịnh Pháp

CHÙA TỪ QUANG - CANADA

Chùa tọa lạc tại số 2176 Rue Ontario Est, Montréal, Québec H2K 1V6 và số 1978 Rue Parthenais, Montréal, Québec H2K 3S3.