THÀNH KÍNH TƯỞNG NIỆM NGÀY ĐỨC PHẬT NHẬP NIẾT BÀN  (17.03.2022) TẬP 3/3.

THÀNH KÍNH TƯỞNG NIỆM NGÀY ĐỨC PHẬT NHẬP NIẾT BÀN (17.03.2022) TẬP 3/3.

Thành kính tưởng niệm ngày ĐỨC BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT THỊ TỊCH NIẾT BÀN 17 tháng 3 năm 2022 (15 tháng 02 năm Nhâm Dần) Thành tâm chiêm bái 18 tôn tượng Đức Bổn Sư tại 18 ngôi chùa ở Việt Nam. Tập 3/3. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chú thích hình ảnh: 01. Chùa Huyền Không Sơn Thượng, Thừa Thiên Huế. 02. Chùa Tăng Quang, Thừa Thiên Huế. 03. Chùa Thiền Lâm, Thừa Thiên Huế. 04. Chùa Tam Bảo, Đà Nẵng. 05. Thiền viện Bửu Long, TP. HCM. 06. Thiền viện Nguyên Thủy, TP. HCM. 07. Chùa Phật Bảo, TP. HCM. 08. Thiền viện Phước Sơn, Đồng Nai. 09. Chùa Ngọc Đạt, Đồng Nai. 10. Chùa Quang Minh, Đồng Nai. 11. Chùa Tam Phước, Đồng Nai. 12. Chùa Thiền Quang 1, Đồng Nai. 13. Chùa Tam Bảo, Bà Rịa - Vũng Tàu. 14. Thích Ca Phật Đài, Bà Rịa - Vũng Tàu. 15. Chùa Tứ Phương Tăng, Bình Phước. 16. Chùa Siêu Lý, Vĩnh Long. 17. Chùa Viên Giác, Vĩnh Long. 18. Chùa Pháp Bảo, Tiền Giang. Ảnh: Võ Văn Tường

THÀNH KÍNH TƯỞNG NIỆM NGÀY ĐỨC PHẬT NHẬP NIẾT BÀN (17.03.2022) TẬP 2/3.

Thành kính tưởng niệm ngày ĐỨC BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT THỊ TỊCH NIẾT BÀN 17 tháng 3 năm 2022 (15 tháng 02 năm Nhâm Dần) Thành tâm chiêm bái 12 tôn tượng Đức Bổn Sư tại 12 ngôi chùa ở Việt Nam. ngoại. Tập 2/3. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chú thích hình ảnh: 01. Tu viện Vĩnh Minh, Lâm Đồng. 02. Chùa Linh Hòa, Lâm Đồng. 03. Chùa Long Sơn, Khánh Hòa. 04. Chùa Viên Giác, TP. Hồ Chí Minh. 05. Chùa Bạch Liên, Đồng Nai. 06. Thiền viện Thường Chiếu, Đồng Nai. 07. Tịnh xá Ngọc Uyển, Đồng Nai. 08. Chùa Linh Sơn Bửu Thiền, Bà Rịa - Vũng Tàu. 09. Niết Bàn Tịnh Xá, Bà Rịa - Vũng Tàu 10. Tịnh xá Ngọc Hải, Bà Rịa - Vũng Tàu. 11. Chùa Quan Âm, Đồng Tháp. 12. Chùa Monivongsa, Cà Mau. Ảnh: Võ Văn Tường

THÀNH KÍNH TƯỞNG NIỆM NGÀY ĐỨC PHẬT NHẬP NIẾT BÀN (17.03.2022) TẬP 1/3.

Thành kính tưởng niệm ngày ĐỨC BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT THỊ TỊCH NIẾT BÀN 17 tháng 3 năm 2022 (15 tháng 02 năm Nhâm Dần) Thành tâm chiêm bái 12 tôn tượng Đức Bổn Sư tại 12 ngôi chùa ở Việt Nam và Hải ngoại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chú thích hình ảnh: 01. Đền Đại Bát Niết Bàn, Kushinagar, Uttar Pradesh, Ấn Độ. 02. Chùa Thiện Minh, Lyon, Pháp. 03. Thiền viện Chân Nguyên, California, Hoa Kỳ. 04. Chùa Từ Vân, Khánh Hòa, Việt Nam. 05. Chùa Linh Sơn Trường Thọ, Bình Thuận, Việt Nam. 06. Chùa Hội Khánh, Bình Dương, Việt Nam. 07. Chùa Vĩnh Tràng, Tiền Giang, Việt Nam. 08. Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác, Tiền Giang, Việt Nam. 09. Chùa Quảng Nghiêm, Đồng Nai, Việt Nam. 10. Chùa Vạn Phật Quang Đại Tòng Lâm, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam. 11. Chùa Thanh Phước, Bình Long, Việt Nam. 12. Chùa Vạn Linh, An Giang, Việt Nam. Ảnh: Võ Văn Tường

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THẮNG HOAN, HOA KỲ - TẬP 9.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thắng Hoan, Hoa Kỳ & Khóa tu học Phật pháp Bắc Mỹ. Tập 9 - 2019 (tập cuối) Kính mừng khánh tuế 94 năm trụ thế của đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Thắng Hoan, trang facebook: Tuong Vo và website: chuaviettoancau.com lần lượt giới thiệu hình ảnh Trưởng lão Hòa thượng đến Chứng minh, Giảng dạy, Sinh hoạt và ban Đạo từ tại các Khóa tu học Phật pháp Bắc Mỹ (Hoa Kỳ và Canada) từ lần thứ nhất (năm 2011) đến lần thứ chín (năm 2019) tại Hoa Kỳ.

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THẮNG HOAN, HOA KỲ - TẬP 8.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thắng Hoan, Hoa Kỳ & Khóa tu học Phật pháp Bắc Mỹ. Tập 8 - 2018 Kính mừng khánh tuế 94 năm trụ thế của đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Thắng Hoan, trang facebook: Tuong Vo và website: chuaviettoancau.com lần lượt giới thiệu hình ảnh Trưởng lão Hòa thượng đến Chứng minh, Giảng dạy, Sinh hoạt và ban Đạo từ tại các Khóa tu học Phật pháp Bắc Mỹ (Hoa Kỳ và Canada) từ lần thứ nhất (năm 2011) đến lần thứ chín (năm 2019) tại Hoa Kỳ.

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THẮNG HOAN, HOA KỲ - TẬP 7.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thắng Hoan, Hoa Kỳ & Khóa tu học Phật pháp Bắc Mỹ. Tập 7 - 2017 Kính mừng khánh tuế 94 năm trụ thế của đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Thắng Hoan, trang facebook: Tuong Vo và website: chuaviettoancau.com lần lượt giới thiệu hình ảnh Trưởng lão Hòa thượng đến Chứng minh, Giảng dạy, Sinh hoạt và ban Đạo từ tại các Khóa tu học Phật pháp Bắc Mỹ (Hoa Kỳ và Canada) từ lần thứ nhất (năm 2011) đến lần thứ chín (năm 2019) tại Hoa Kỳ.

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THẮNG HOAN, HOA KỲ - TẬP 6.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thắng Hoan, Hoa Kỳ & Khóa tu học Phật pháp Bắc Mỹ. Tập 6 - 2016 Kính mừng khánh tuế 94 năm trụ thế của đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Thắng Hoan, trang facebook: Tuong Vo và website: chuaviettoancau.com lần lượt giới thiệu hình ảnh Trưởng lão Hòa thượng đến Chứng minh, Giảng dạy, Sinh hoạt và ban Đạo từ tại các Khóa tu học Phật pháp Bắc Mỹ (Hoa Kỳ và Canada) từ lần thứ nhất (năm 2011) đến lần thứ chín (năm 2019) tại Hoa Kỳ.

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THẮNG HOAN, HOA KỲ - TẬP 5.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thắng Hoan, Hoa Kỳ & Khóa tu học Phật pháp Bắc Mỹ. Tập 5 - 2015 Kính mừng khánh tuế 94 năm trụ thế của đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Thắng Hoan, trang facebook: Tuong Vo và website: chuaviettoancau.com lần lượt giới thiệu hình ảnh Trưởng lão Hòa thượng đến Chứng minh, Giảng dạy, Sinh hoạt và ban Đạo từ tại các Khóa tu học Phật pháp Bắc Mỹ (Hoa Kỳ và Canada) từ lần thứ nhất (năm 2011) đến lần thứ chín (năm 2019) tại Hoa Kỳ.

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THẮNG HOAN, HOA KỲ - TẬP 4.

Kính mừng khánh tuế 94 năm trụ thế của đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Thắng Hoan, trang facebook: Tuong Vo và website: chuaviettoancau.com lần lượt giới thiệu hình ảnh Trưởng lão Hòa thượng đến Chứng minh, Giảng dạy, Sinh hoạt và ban Đạo từ tại các Khóa tu học Phật pháp Bắc Mỹ (Hoa Kỳ và Canada) từ lần thứ nhất (năm 2011) đến lần thứ chín (năm 2019) tại Hoa Kỳ.

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THẮNG HOAN, HOA KỲ - TẬP 3.

Kính mừng khánh tuế 94 năm trụ thế của đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Thắng Hoan, trang facebook: Tuong Vo và website: chuaviettoancau.com lần lượt giới thiệu hình ảnh Trưởng lão Hòa thượng đến Chứng minh, Giảng dạy, Sinh hoạt và ban Đạo từ tại các Khóa tu học Phật pháp Bắc Mỹ (Hoa Kỳ và Canada) lần thứ nhất (năm 2011) đến lần thứ chín (năm 2019) tại Hoa Kỳ.

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THẮNG HOAN, HOA KỲ - TẬP 2

Kính mừng khánh tuế 94 năm trụ thế của đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Thắng Hoan, trang facebook: Tuong Vo và website: chuaviettoancau.com lần lượt giới thiệu hình ảnh Trưởng lão Hòa thượng đến Chứng minh, Giảng dạy, Sinh hoạt và ban Đạo từ tại các Khóa tu học Phật pháp Bắc Mỹ (Hoa Kỳ và Canada) lần thứ nhất (năm 2011) đến lần thứ chín (năm 2019) tại Hoa Kỳ.

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THẮNG HOAN, HOA KỲ - TẬP 1

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thắng Hoan, Hoa Kỳ. Tập 1. Kính mừng khánh tuế 94 năm trụ thế của đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Thắng Hoan, trang facebook: Tuong Vo và website: chuaviettoancau.com lần lượt giới thiệu hình ảnh Trưởng lão Hòa thượng đến Chứng minh, Giảng dạy, Sinh hoạt và ban Đạo từ tại các Khóa tu học Phật pháp Bắc Mỹ (Hoa Kỳ và Canada) lần thứ nhất (năm 2011) đến lần thứ chín (năm 2019) tại Hoa Kỳ.