KHAI MẠC TRƯỜNG HẠ 2019 TẠI NHƯ LAI THIỀN TỰ, SAN DIEGO, HOA KỲ.

Vào lúc 5:00 AM ngày 17/6/2019, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ và Giáo hội Tăng già Khất sĩ Thế giới đã trang nghiêm tổ chức Lễ Tam Bảo - Tác pháp An cư - Khai mạc Trường Hạ năm 2019 tại Như Lai Thiền Tự, số 3340-3342 Central Avenue, thành phố San Diego, miền Nam tiểu bang California.
KHAI MẠC TRƯỜNG HẠ 2019 TẠI NHƯ LAI THIỀN TỰ, SAN DIEGO, HOA KỲ.

Đạo tràng An cư Kiết hạ năm 2019 được tổ chức tại Như Lai Thiền Tự và chùa Phật Đà từ ngày 16/6 đến ngày 26/6/2019. Có khoảng 300 chư Tôn đức Tăng Ni từ Úc Châu, Việt Nam, Canada và hơn 20 tiểu bang của Hoa Kỳ đã về chùa An cư.

          Trong ngày 16/6, Ban tổ chức đã Cung an Chức sự Trường Hạ 2019 như sau:

  1. BAN CHỨNG MINH

Đại lão Hòa thượng Thích Thắng Hoan

Đại lão Hòa thượng Thích Minh Thông

Đại lão Hòa thượng Thích Giác Lượng

  1. BAN ĐIỀU HÀNH

Hòa thượng Thích Thắng Hoan: Thiền chủ

Hòa thượng Thích Minh Tuyên: Phó Thiền chủ

Hòa thượng Thích Phước Thuận: Sám chủ, Yết Ma A Xà Lê và Tuyên Luật Sư.

Hòa thượng Thích Nguyên Siêu: Hóa chủ

Hòa thượng Thích Minh Hồi: Hóa chủ

Thượng tọa Thích Thường Tín: Phụ tá Hóa chủ, Trưởng Ban Điều hợp

Thượng tọa Thích Hạnh Tuệ: Phụ tá Hóa chủ

  1. BAN GIÁO THỌ

Trưởng Ban: Hòa thượng Thích Thái Siêu. Hòa thượng Thích Phước Tịnh, Hòa thượng Thích Phước Thuận, Hòa thượng Thích Minh Tuyên, Hòa thượng Thích Nguyên Siêu, Hòa thượng Thích Minh Hồi, Hòa thượng Thích Minh Dung, Hòa thượng Thích Minh Hiếu, Thượng tọa Thích Giác Đăng, Thượng tọa Thích Minh Quang, Thượng tọa Thích Tuệ Giác, Thượng tọa Thích Thiện Long, Thượng tọa Thích Tín Mãn, Ni Trưởng Thích Nữ Giới Châu (Giáo thọ A Xà Lê).

Cùng nhiều Ban khác như: Ban Quản chúng, Ban Thư ký và Tài liệu, Ban Nghi lễ, Ban Duy Na và Duyệt chúng, Ban xướng ngôn, Ban Tri chung, Ban hành đường, Ban ẩm thực, Ban quay phim chụp ảnh, Ban thủ quỹ v.v…

Thời khóa trong 2 ngày 16 và 17/6 như sau:

 

NGÀY 16/6/2019

11:30 AM    Cúng Ngọ

06:00 PM     Dược thực

06:30 PM     Họp Ban tổ chức

07:00 PM     Họp chúng Cung an Chức sự

10:00 PM     Chỉ tịnh

 

NGÀY 17/6/2019

05:00 AM    Lễ Tam Bảo - Tác pháp An cư - Khai mạc.

07:30 AM    Tảo thực

09:00 AM    Thuyết giảng: Hòa thượng Thích Thắng Hoan

11:30 AM    Quá đường

01:00 PM     Chỉ tịnh

02:00 PM     Thức chúng

02:30 PM     Thuyết giảng: Hòa thượng Thích Thái Siêu

04:00 PM     Tụng kinh: Lương Hoàng Sám

06:00 PM     Dược thực

07:00 PM     Tụng kinh: Lương Hoàng Sám

08:30 PM     Thuyết giảng: Hòa thượng Thích Thái Siêu

09:30 PM     Tọa thiền

10:00 PM     Chỉ tịnh

 

 

Tin và ảnh: Võ Văn Tường

Tin cùng chuyên mục