TRANG NGHIÊM LỄ TƯỞNG NIỆM BÁCH NHẬT CỐ SƯ BÀ VIỆN CHỦ CHÙA PHÁP HOA SAN FRANCISCO, HOA KỲ.

Vào sáng ngày 22 tháng 6 năm 2019, chùa Đức Viên (San Jose) đã trang nghiêm tổ chức Lễ tưởng niệm bách nhật cố Sư Bà Thích Nữ Liễu Tịnh, Viện chủ chùa Pháp Hoa (San Francisco). Chương trình như sau:
TRANG NGHIÊM LỄ TƯỞNG NIỆM BÁCH NHẬT CỐ SƯ BÀ VIỆN CHỦ CHÙA PHÁP HOA  SAN FRANCISCO, HOA KỲ.
  • Chư Ni và Phật tử vân tập tại Đại hùng bửu điện
  • Tịnh niệm
  • Tuyên bố lý do
  • Nghi thức hành lễ:

Chuông trống bát nhã

Chư Ni nguyện hương - Văn sớ bạch Phật

Lễ Tam Bảo

Tụng Lăng Nghiêm Thế Chí Chương

Lễ tôn hiệu đức Phật A Di Đà

Hồi hướng

Phục nguyện

Tam quy y

  • An vị trước án thờ cố Sư Bà chùa Pháp Hoa

Lễ dâng hoa tưởng niệm

Nhiễu Phật - niệm danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm

Xướng lễ tán công hạnh và danh hiệu cố Sư Bà chùa Pháp Hoa

Đồng xướng Tứ hoằng thệ nguyện

Ni sư Giám viện chùa Đức Viên dâng lời tưởng niệm

Sư già Đạt Tu chùa Pháp Hoa dâng lời cảm tạ

  • Hồi hướng
  • Cúng dường trai tăng

Buổi lễ được tổ chức trang nghiêm, thành kính, xúc động, thắm thiết tình Đạo của Ni chúng, Phật tử chùa Pháp Hoa và chùa Đức Viên, một ngôi chùa Hoa và một ngôi chùa Việt ở miền Bắc tiểu bang California, Hoa Kỳ.

 

Tin và ảnh: Võ Văn Tường

Tin cùng chuyên mục