KHAI MẠC HẠ TRƯỜNG AN CƯ CHÙA BẢO PHƯỚC, SAN JOSE (HOA KỲ)

Sáng ngày 10/7/2019, Chùa Bảo Phước tọa lạc tại số 258-270 Senter Road, thành phố San Jose, tiểu bang California đã trang nghiêm khai mạc Hạ trường An cư Phật lịch 2563.
KHAI MẠC HẠ TRƯỜNG AN CƯ CHÙA BẢO PHƯỚC, SAN JOSE (HOA KỲ)

Tham dự Khóa An cư kiết hạ năm 2019 có hơn 70 chư Tôn đức Tăng Ni đến từ các tiểu bang của Hoa Kỳ, Canada, Úc Châu, Âu Châu và Việt Nam, trong đó có hơn 20 vị Hòa thượng như: Hòa thượng Thích Thắng Hoan, Hòa thượng Thích Trí Hoằng, Hòa thượng Thích Minh Đạt, Hòa thượng Thích Phước Tịnh, Hòa thượng Thích Minh Nghĩa, Hòa thượng Thích Tịnh Từ, Hòa thượng Thích Đổng Tuyên, Hòa thượng Thích Thông Hải, Hòa thượng Thích Bổn Đạt, Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Hòa thượng Thích Minh Dung, Hòa thượng Thích Đồng Trí, Hòa thượng Thích Phước Nhơn, Hòa thượng Thích Nguyên Lễ, Hòa thượng Thích Thị Quả …

          Ban Chức sự Hạ trường và thời khóa hành trì hằng ngày được kèm theo.

          Hôm nay, ngày 10/7/2019, phần thuyết giảng cụ thể như sau:

Buổi sáng    Lớp Tăng     Quan điểm Phật giáo về đồng tính

                                        Hòa thượng Thích Trí Hoằng

                    Lớp Phật tử  Thấm nhuần Phật pháp

                                        Hòa thượng Thích Đồng Trí

Buổi chiều   Lớp Tăng     Toàn cầu hóa Phật giáo

                                        Hòa thượng Thích Thông Hải

                    Lớp Phật tử  Tu như thế nào để đúng lời Phật dạy

                                        Thượng tọa Thích Quảng Điền

Buổi tối        Lớp chung   Những cải cách của Đức Phật

                                        Hòa thượng Thích Trí Hoằng

 

          Dưới dây là những hình ảnh tụng kinh, thính pháp, quá đường, kinh hành … trong ngày 10/7/2019.

          Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Tin và ảnh: Võ Văn Tường

Tin cùng chuyên mục