Sen Việt - 2011 : Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu : cuộc đời và đạo nghiệp

Bằng tất cả trái tim và long trân trọng, khi thực hiện bộ phim này. Những người làm phim chúng tôi xin được chia sẻ cảm xúc cùng với những hình ảnh đầy giá trị của cuộc đời của một vị Tu sĩ Phật giáo trong giới hạn thời gian của bộ phim ký sự tài liệu. Chúng tôi hi vọng quí vị cũng sẽ có cùng sự đồng cảm với những người làm phim khi đi sâu vào tìm hiểu cuộc đời của vị Trưởng lão HT Thích Minh Châu - Nhà giáo dục lỗi lạc.
Sen Việt - 2011 : Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu : cuộc đời và đạo nghiệp

Bằng tất cả trái tim và long trân trọng, khi thực hiện bộ phim này. Những người làm phim chúng tôi xin được chia sẻ cảm xúc cùng với những hình ảnh đầy giá trị của cuộc đời của một vị Tu sĩ Phật giáo trong giới hạn thời gian của bộ phim ký sự tài liệu.

Chúng tôi hi vọng quí vị cũng sẽ có cùng sự đồng cảm với những người làm phim khi đi sâu vào tìm hiểu cuộc đời của vị Trưởng lão HT Thích Minh Châu - Nhà giáo dục lỗi lạc.

Tin cùng chuyên mục