TU VIỆN HUYỀN KHÔNG, SAN JOSE - KHÓA TU NƯƠNG TỰA CHÁNH PHÁP 23.06.2024

Trong 2 ngày 22/6 và 23/6/2024, Chùa Vạn Phước A Di Đà (California) đã tổ chức khóa tu “Nương tựa Chánh pháp” chủ đề “Trái Tim Bất Diệt” tại Trường Trung học James Lick, San Jose và Tu viện Huyền Không, San Jose. Ngày 23/6/2024, khóa tu được tổ chức tại Tu viện Huyền Không, 14335 Story Road, thành phố San Jose.
TU VIỆN HUYỀN KHÔNG, SAN JOSE - KHÓA TU NƯƠNG TỰA CHÁNH PHÁP 23.06.2024

dự khóa tu có chư Tôn Đức Tăng, Ni: Hòa thượng Thích Nhựt Huệ, Thượng tọa Thích Minh Nguyện, Thượng tọa Thích Vân Pháp, Thượng tọa Thích Từ Niệm, Đại đức Thích Nguyên Thiện, Đại đức Thích Minh Hải, Đại đức Thích Đạt Đức; Ni sư Thích Nữ Nguyên Thiện, Sư cô Thích Nữ Thiện Tâm, Sư cô Thích Nữ Thiện Ngọc và chư Ni Tu viện Huyền Không; cùng đông đảo Phật tử ở nhiều thành phố miền Bắc California.  

Chương trình như sau:

08:00 am Phật tử vân tập. Điểm tâm.

09:00 am Chư Tôn Đức Tăng, Ni và Phật tử tụng kinh, chú Đại Bi.

10:00 am Thuyết pháp. Hòa thượng Thích Nguyên Siêu chia sẻ đề tài: “Tình dữ vô tình, giai cộng thành Phật Đạo”.

11:30 am Lễ cúng dường trai tăng. Phật tử thọ trai - Kinh hành niệm Phật.

01:00 pm Chỉ tịnh

02:00 pm Chụp ảnh tập thể

02:30 pm Hòa thượng Thích Thái Hòa chủ lễ Xuất gia đoản kỳ báo hiếu cha mẹ của 3 thiếu nhi Phật tử: Quảng Nguyên Phước (11 tuổi), Quảng Nguyên Bảo (13 tuổi) và Quảng Nguyên Tâm (9 tuổi).

03:00 pm Thuyết pháp. Hòa thượng Thích Thái Hòa chia sẻ đề tài: “Thế nào là một người tu tập thành công”.

05:00 pm Chẩn thí Âm linh Cô hồn. Chủ sám: Thượng tọa Thích Vân Pháp.

06:30 pm Dược thực.

07:00 pm Hoàn mãn khóa tu.

Khóa tu được tổ chức trang nghiêm. Đại chúng có một ngày tu thật hỷ lạc!

Võ Văn Tường

 

Tụng kinh

HT. Thích Nguyên Siêu giảng pháp

Lễ cúng dường trai tăng

Kinh hành niệm Phật

Kinh hành niệm Phật

HT. Thích Thái Hòa giảng pháp

Chẩn thí Âm linh Cô hồn

 

 

Chú thích hình ảnh:

01-02 Hình ảnh tập thể lưu niệm

03-06 Tụng kinh

07-17 HT. Thích Nguyên Siêu giảng pháp

18-45 Lễ cúng dường trai tăng

46-55 Kinh hành niệm Phật

56-69 Lễ Xuất gia đoản kỳ cho 3 thiếu nhi Phật tử

70-75 Hòa thượng Thích Thái Hòa giảng pháp

76-80. Chẩn thí Âm linh Cô hồn

Tin cùng chuyên mục