TU VIỆN HUYỀN KHÔNG, SAN JOSE - VƯỜN CẢNH MỪNG XUÂN MỚI GIÁP THÌN 2024

Tu viện Huyền Không, San Jose, Hoa Kỳ. Vườn cảnh tuyệt đẹp Tết Giáp Thìn 2024. Ảnh: Võ Văn Tường
TU VIỆN HUYỀN KHÔNG, SAN JOSE - VƯỜN CẢNH MỪNG XUÂN MỚI GIÁP THÌN 2024

Tin cùng chuyên mục