CHÙA AN LẠC, SAN JOSE, HOA KỲ TRANG TRÍ TẾT GIÁP THÌN - 2024

Chùa An Lạc, San Jose, Hoa Kỳ. 1647 E San Fernando Street, San Jose, CA 95116 Trang trí Tết Giáp Thìn 2024.
CHÙA AN LẠC, SAN JOSE, HOA KỲ TRANG TRÍ TẾT GIÁP THÌN - 2024

Đài Quan Âm

Điện Phật

Động Quan Âm

Tin cùng chuyên mục