TU VIỆN HUYỀN KHÔNG, SAN JOSE LỄ HÓA TÁN MẠN ĐÀ LA CÁT VỀ ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ.

Tu viện Huyền Không, San Jose (Hoa Kỳ) trang nghiêm kiến lập Đàn tràng Mạn Đà La cát về Đức Phật A Di Đà. Vào lúc 10am ngày 25/4/2024, Tu viện Huyền Không tọa lạc tại số 14335 Story Road, thành phố San Jose, tiểu bang California (Hoa Kỳ) đã trang nghiêm tổ chức Lễ khai mạc kiến lập Đàn tràng Mạn Đà La cát về Đức Phật A Di Đà do Tăng đoàn 4 vị Lama dưới sự lãnh đạo của Đại sư Geshela Tsering Tashi, đại diện Đại học viện và Tu viện Drepung Losel Ling (miền Nam Ấn Độ) kiến lập trong thời gian 4 ngày (từ ngày 25/4 đến ngày 28/4/2024). Trong suốt 4 ngày, quý Ngài đã hành trì miên mật để kiến tạo Mạn Đà La cát về Đức Phật A Di Đà tuyệt đẹp, tràn đầy năng lượng của Đức Thế Tôn Vô lượng Quang, Vô lượng Thọ, hồng danh Vạn Đức. Mạn Đà La cát đã hoàn thành vào lúc 10:30am ngày 28/4/2024. Vào lúc 01pm ngày 28/4/2024, Tu viện Huyền Không đã trang nghiêm tổ chức Lễ hóa tán Mạn Đà La cát dưới sự Chứng minh và trì tụng kinh chú của Hòa thượng Thích Tuệ Uy, Hòa thượng Thích Trung Đạo, Tăng đoàn Tu viện Drepung Losel
TU VIỆN HUYỀN KHÔNG, SAN JOSE LỄ HÓA TÁN MẠN ĐÀ LA CÁT VỀ ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ.

Tin cùng chuyên mục