TU VIỆN HUYỀN KHÔNG, SAN JOSE KHAI MẠC LỄ KIẾN LẬP MẠN ĐÀ LA VỀ ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ.

Sáng ngày 25/4/2024, Tu viện Huyền Không tọa lạc tại số 14335 Story Road, thành phố San Jose, tiểu bang California (Hoa Kỳ) đã trang nghiêm tổ chức Lễ khai mạc kiến lập Đàn tràng Cát Mạn Đà La Đức Phật A Di Đà do Tăng đoàn 4 vị Lama dưới sự lãnh đạo của Đại sư Geshela Tsering Tashi, đại diện Đại học viện và Tu viện Drepung Losel Ling (miền Nam Ấn Độ) kiến lập trong thời gian 4 ngày (từ ngày 25/4 đến ngày 28/4/2024). Hoà thượng Thích Tuệ Uy, Viện chủ Tu viện Liên Hoa Sanh ở thành phố Big Bear, miền Nam California chủ lễ. Hòa thượng Thích Tuệ Uy, Ni sư Thích Nữ Nguyên Thiện, Thầy Tâm Trung Giác và Sư cô Thích Nữ Pháp Tạng đã chia sẻ mục đích, ý nghĩa và sự lợi lạc của việc kiến lập Mạn Đà La cho các Phật tử dự lễ. Đại chúng thật hỷ lạc! Thời gian chiêm bái và đảnh lễ mỗi ngày: từ 9:00am đến 07:00pm Lễ bế mạc đàn tràng: 04pm-05pm ngày chủ nhật 28/4/2024. Nam mô A Di Đà Phật. Võ Văn Tường
TU VIỆN HUYỀN KHÔNG, SAN JOSE KHAI MẠC LỄ KIẾN LẬP MẠN ĐÀ LA VỀ ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ.

Tin cùng chuyên mục