ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN CỘNG ĐỒNG PHẬT GIÁO VÙNG BẮC CALIFORNIA, HOA KỲ PL 2568 - DL 2024

Kính mừng Đại lễ Phật Đản PL 2568 Cộng đồng Phật giáo Bắc California. Ngày 04/5/2024. Tụng kinh cầu nguyện - Pháp từ của chư Tôn Đức - Lễ khai mạc Đại lễ Phật Đản - Lễ Tắm Phật tại History Park, San Jose. Võ Văn Tường.
ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN CỘNG ĐỒNG PHẬT GIÁO VÙNG BẮC CALIFORNIA, HOA KỲ PL 2568 - DL 2024

Điện Phật tại lễ đài chính

Chư Tôn Đức Tăng, Ni và khách mời dự lễ khai mạc

Cắt băng khai mạc

Cắt băng khai mạc

Nghi lễ Đản Sanh

Lễ tắm Phật

Tin cùng chuyên mục