CHÙA ĐỨC VIÊN, SAN JOSE, HOA KỲ TỔ CHỨC ĐÀN TRUYỀN TAM QUY VÀ NGŨ GIỚI.

Chùa Đức Viên, San Jose, Hoa Kỳ Tổ chức Đàn truyền Tam Quy và Ngũ Giới Chùa Đức Viên tọa lạc tại số 2420 McLaughlin Avenue, thành phố San Jose, tiểu bang California đã trang nghiêm tổ chức Đàn truyền Tam Quy và Ngũ Giới cho Phật tử vào sáng ngày 21 tháng 8 năm 2021 nhân Đại lễ Vu Lan năm 2021 – Phật lịch 2565. Tổ sư Ấn Quang dạy: “Chúng sanh từ vô thủy đến nay luân hồi lục đạo, lưu chuyển tứ sanh, không được cứu giúp, không chỗ nương nhờ, đều là do phiền não ác nghiệp mà chiêu cảm lấy khổ quả sanh tử. Đức Đại Giác Thế Tôn thương xót, thị hiện sinh trong thế gian vì chúng sinh thuyết pháp, dạy thọ lãnh Tam Quy làm cái gốc để đổi tà về chánh; dạy trì Ngũ Giới để làm nguồn đoạn ác tu thiện; dạy hành Thập Thiện để làm cái gốc thanh tịnh ba nghiệp thân, khẩu, ý; dạy lãnh thọ Bồ tát giới để tiến tu đạo nghiệp giải thoát.” (trích thông báo của Chùa Đức Viên). Buổi lễ được Ni sư Giám viện Đàm Nhật và Ni sư Giáo thọ Minh Tâm chủ trì, thuyết giảng cho Phật tử ý nghĩa của Tam Quy, Ngũ Giới và phát điệp Quy y c
CHÙA ĐỨC VIÊN, SAN JOSE, HOA KỲ TỔ CHỨC ĐÀN TRUYỀN TAM QUY VÀ NGŨ GIỚI.

Toàn cảnh Chùa Đức Viên

Mặt tiền chùa

Điện Phật

Lễ truyền Tam Quy và Ngũ Giới

Tin cùng chuyên mục