CHÙA TIÊN QUANG, CALIFORNIA TỔ CHỨC KHÓA HUÂN TU 5 NGÀY: 21-25/7/2021

Chùa Tiên Quang, Tracy, California Tổ chức Khóa huân tu 5 ngày (21-25.7.2021) Chùa Tiên Quang do Tỳ kheo Thích Pháp Trí thành lập vào cuối năm 2018, tọa lạc tại số 26267 S. Corral Hollow Road, thành phố Tracy, miền Bắc tiểu bang California, Hoa Kỳ.
CHÙA TIÊN QUANG, CALIFORNIA TỔ CHỨC KHÓA HUÂN TU 5 NGÀY: 21-25/7/2021

Chùa đã tổ chức Khóa huân tu 5 ngày tại chùa, từ ngày 21.7 đến ngày 25.7.2021. Chương trình tu học mỗi ngày từ 05:30 sáng đến 21:00 tối với các nội dung: ngồi thiền, công phu sáng, pháp thoại, tụng kinh, kinh hành niệm Phật, trà đàm, thọ trai …

 

Chùa đã cung đón chư Tôn Đức đến giảng pháp: Hòa thượng Thích Minh Đạt, trú trì Chùa Quang Nghiêm ở thành phố Stockton; Hòa thượng Thích Đỗng Tuyên, trú trì Chùa Đại Bảo Trang Nghiêm ở thành phố Hayward; Hòa thượng Thích Giác Như, trú trì Chùa Từ Quang ở thành phố San Francisco; Thầy Thích Pháp Hạnh, trú trì Ấn Tôn Thiền Đường, thành phố San Jose …

 

Trưa ngày 25.7.2021, Chùa đã cung thỉnh 20 vị Thượng tọa, Đại đức, Ni sư, Sư cô đến từ nhiều thành phố ở Hoa Kỳ về làm lễ Cầu An và cúng dường Trai Tăng. Đến chiều, Chùa cung thỉnh 10 vị Tỳ kheo đăng đàn Chẩn tế. Sám chủ: Thầy Thích Vĩnh Tánh, trú trì chùa Thiên Đồng, Elk Grove, California. Ban Kinh sư: Thầy Thích Pháp Trí, trú trì Chùa Tiên Quang, Tracy, California; Thầy Thích Hoằng Đức, trú trì Chùa Thánh Duyên, Concord, California; Thầy Thích Huyền Thiện, trú trì Chùa Huệ Minh, Sacramento, California; Thầy Thích Thông Phước, trú xứ Chùa Khánh Hỷ, Garden Grove, California; Thầy Thích Minh Tịnh, trú xứ Chùa Quang Nghiêm, Stockton, California; Thầy Thích Hoàn Khởi, trú xứ Chùa Quang Nghiêm, Stockton, California; Thầy Thích Khánh Châu, Arizona; Thầy Thích Nhuận Trí, trú xứ Niệm Phật đường Fremont, California. Nhạc lễ: Thầy Thích Thông Viên, trú xứ Chùa Việt Nam, Los Angeles, California.

 

Khóa tu được tổ chức trang nghiêm, chu đáo. Đại chúng thật hỷ lạc!

 

Võ Văn Tường

 

Giảng pháp

Chư Tôn Đức Tăng Ni

Lễ Cầu An

Cúng dường Trai Tăng

Lễ Chẩn tế

Tin cùng chuyên mục