KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP BẮC MỸ LẦN THỨ 9 - NGÀY 29/7/2019 - THAM QUAN

Tại Double Tree By Hilton Hotel, Newark, California, Hoa Kỳ Từ ngày 25/7 đến ngày 29/7/2019
KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP BẮC MỸ LẦN THỨ 9 - NGÀY 29/7/2019 - THAM QUAN

NGÀY 29/7/2019

 

          Chương trình tham quan.

         

          06:00am      Thức chúng

          07:00am      Điểm tâm

          07:30am      Tập trung tại hội trường.

                              Đã có khoảng 200 chư Tôn đức Tăng Ni cùng quý Phật tử viếng chùa Vạn Phật Thánh Thành và cầu Golden Gate trên 3 xe bus và nhiều xe cá nhân, dưới sự hướng dẫn của HT. Thích Đỗng Tuyên.

          05:30pm      Về lại khách sạn

                              Kết thúc khóa tu

                   

 

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ tát

 

Tin và ảnh: Võ Văn Tường

Tin cùng chuyên mục