HẠ TRƯỜNG AN CƯ CHÙA BẢO PHƯỚC, SAN JOSE PL. 2563

Hôm nay, ngày 16/7/2019, phần thuyết giảng cụ thể như sau:
HẠ TRƯỜNG AN CƯ            CHÙA BẢO PHƯỚC, SAN JOSE PL. 2563

Buổi sáng    Lớp Tăng     Duy thức học

                                        Hòa thượng Thích Thị Quả

                    Lớp Phật tử  Ý nghĩa kinh Diệu Pháp Liên Hoa

                                        Hòa thượng Thích Bổn Đạt

Buổi chiều   Lớp Tăng     Ý nghĩa kinh A Di Đà

                                        Hòa thượng Thích Bổn Đạt

                    Lớp Phật tử  Công đức Xuất gia gieo duyên

                                        Thượng tọa Thích Quảng Điền

 

Đặc biệt, vào lúc 07:30pm, chư Tôn đức Tăng sinh hoạt thiền trà trong tình đạo vị.

Dưới dây là những hình ảnh tụng kinh, thính pháp, quá đường, kinh hành và thiền trà trong ngày 16/7/2019.

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Tin và ảnh: Võ Văn Tường

Tin cùng chuyên mục