TIN TỨC - SỰ KIỆN

KHÓA TU "TỰ TÁNH DI ĐÀ " 2020 TẠI THÀNH PHỐ SAN JOSE, HOA KỲ.

Vào hai ngày 11 và 12/01/2020, tại James Lick High School, thành phố San Jose, Hoa Kỳ, Hòa thượng Thích Phước Tịnh cùng hai Thầy Thích Pháp Tuyên, Thích Minh Lưu đã đến hướng dẫn khóa tu “Tự tánh Di Đà” cho hơn 300 Phật tử và thiện nam tín nữ ở thành phố San Jose cùng các thành phố ở tiểu bang California.

CHÙA VIỆT QUỐC NỘI