Chùa tọa lạc tại Bodh Gaya (Bồ Đề Đạo Tràng), Gaya, Bihar, Ấn Độ. Liên lạc: P.O. Bouddha Gaya: Gaya District. P.C. Bouddha, Bihar, India.