VIỆT NAM PHẬT QUỐC TỰ - NEPAL

Chùa tọa lạc tại Lumbini Zone, Nepal. Liên lạc: P.O. Box 4. Siddhartha Nagar (Bhairahawa), Lumbini Zone, Nepal.
VIỆT NAM PHẬT QUỐC TỰ - NEPAL

Chùa được Hòa thượng Thích Huyền Diệu khai sáng vào năm 1993, hoàn nguyện năm 2012. Điện Phật được bài trí trang nghiêm. Hương án giữa tôn trí tượng ba vị Phật: Thích Ca, A Di Đà và Dược Sư. Bàn hai bên thờ Bồ tát Quán Thế Âm, Bồ tát Địa Tạng. Phía trước thờ hai vị Hộ Pháp.

Ảnh 01. Ngôi chánh điện

 

Ảnh 02. Điện Phật