VIỆT NAM PHẬT QUỐC TỰ - ẤN ĐỘ

Chùa tọa lạc tại Bodh Gaya (Bồ Đề Đạo Tràng), Gaya, Bihar, Ấn Độ. Liên lạc: P.O. Bouddha Gaya: Gaya District. P.C. Bouddha, Bihar, India.
VIỆT NAM PHẬT QUỐC TỰ - ẤN ĐỘ

Chùa được Hòa thượng Thích Huyền Diệu sáng lập vào năm 1986, khánh thành năm 2003. Điện Phật được bài trí trang nghiêm. Hương án giữa tôn thờ ba vị Phật: Thích Ca, A Di Đà và Dược Sư. Bàn hai bên thờ Bồ tát Quán Thế Âm Thiên thủ Thiên nhãn và Bồ tát Địa Tạng. Các pho tượng thờ đều được tạc bằng gỗ tại Việt Nam.

Ảnh 01. Ngôi chánh điện

 

Ảnh 02. Điện Phật

 

Ảnh 03. Bàn thờ Bồ tát Quán Thế Âm

 

Ảnh 04. Bàn thờ Bồ tát Địa Tạng

Tin cùng chuyên mục