HẠ TRƯỜNG AN CƯ CHÙA BẢO PHƯỚC, SAN JOSE PL. 2563

Hôm nay, ngày 18/7/2019, Ban Chức sự Hạ trường An cư tại chùa Bảo Phước đã trang nghiêm lễ Tự Tứ vào lúc 07:00 am; Trai Tăng vào lúc 11:30 am; và thiết lễ Trai đàn chẩn tế âm linh cô hồn vào lúc 02:00 pm do Hòa thượng Thích Phước Cần làm Chủ sám.
HẠ TRƯỜNG AN CƯ  CHÙA BẢO PHƯỚC, SAN JOSE PL. 2563

Sau 10 ngày An cư với nhiều sinh hoạt: tụng kinh, ngồi thiền, kinh hành, nghe pháp, tọa đàm, thiền trà, lễ khất thực cổ Phật, lễ hoa đăng vía Bồ tát Quán Thế Âm … Hạ trường An cư chùa Bảo Phước đã bước đầu tổ chức khai giảng Khóa bồi dưỡng Giáo thọ Tăng già Hải ngoại, được chư Tôn thiền đức Hòa thượng khắp nơi tán dương và ủng hộ, tham gia giảng pháp: HT. Thích Thắng Hoan, HT. Thích Phước Tịnh, HT. Thích Trí Hoằng, HT. Thích Nguyên Siêu, HT. Thích Minh Đạt, HT. Thích Đổng Tuyên, HT. Thích Minh Nghĩa, HT. Thích Tịnh Từ, HT. Thích Thiện Tâm, HT. Thích Thông Hải, HT. Thích Đồng Trí, HT. Thích Minh Dung, HT. Thích Phước Nhơn, HT. Thích Nguyên Lễ, HT. Thích Thị Quả, HT. Thích Bổn Đạt …; chư vị Thượng tọa: Thích Quảng Điền, Thích Pháp Hòa, Thích Hoằng Hòa, Thích Tịnh Mãn, Thích Nhuận Bình, …

Ban Chức sự đã tổ chức lễ xuất gia gieo duyên, lễ thọ Bồ tát giới tại gia, khóa tu mùa hè cho Phật tử và lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng giảng đường. Trai đàn chẩn tế âm linh cô hồn kết thúc vào lúc 06:00 pm đã khép lại hạ trường.

Khóa An cư kiết hạ năm 2019, Phật lịch 2563 hoàn mãn, thật hỷ lạc!

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Tin và ảnh: Võ Văn Tường

Tin cùng chuyên mục