CHÙA TIÊN QUANG, TRACY, CALIFORNIA

CHÙA TIÊN QUANG, TRACY, CALIFORNIA

Với buổi tiệc chay hoan hỷ vào ngày 02/6/2019, hùn phước xây dựng ngôi chánh điện.

Ảnh: Võ Văn Tường

 

Tin cùng chuyên mục