HẠ TRƯỜNG AN CƯ CHÙA BẢO PHƯỚC, SAN JOSE PL. 2563

Hôm nay, ngày 14/7/2019, phần thuyết giảng cụ thể như sau:
HẠ TRƯỜNG AN CƯ     CHÙA BẢO PHƯỚC, SAN JOSE PL. 2563

Buổi sáng    Lớp chung   Bồ tát Quán Thế Âm Nam Hải

                                        Hòa thượng Thích Trí Hoằng          

Buổi chiều   Lớp Tăng     7 pháp làm hưng thịnh một hội chúng

                                        Hòa thượng Thích Nguyên Siêu

                    Lớp Phật tử  Những điều thiết yếu của người học Phật

                                        Hòa thượng Thích Minh Nghĩa

 

Đặc biệt, trong ngày 14/7/2019 có 3 sự kiện:

 

  1. Lúc 09:00 am, Lễ khai giảng khóa bồi dưỡng Giáo thọ Hải ngoại.

      Chương trình Lễ khai giảng như sau:

      Phần nghi lễ:

               Chư Tôn đức Tăng vân tập chánh điện

               Niệm hương bạch Phật

               Tụng chú Đại Bi

               Niệm Phật

               Cung thỉnh chư Tôn đức Tăng quang lâm lễ đài

     Phần hành chánh:

               Niệm Phật cầu gia hộ

               Giới thiệu chư Tôn đức Tăng

               Tuyên bố lý do

               Diễn văn khai mạc của Hòa thượng Thích Phước Tịnh, Trưởng Ban Tổ chức Khóa bồi dưỡng Giáo thọ Hải ngoại

               Đạo ca: Kính mến Thầy (Nhóm Hương Từ Bi)

               Phát biểu của Hòa thượng Thiền chủ Thích Trí Hoằng

               Phát biểu của Hòa thượng Phó Thiền chủ Thích Minh Nghĩa

               Phát biểu của Hòa thượng Tuyên Luật sư Thích Thông Hải

               Lời phát nguyện của Thượng tọa trụ trì chùa Bảo Phước Thích Hải Tích

               Đạo từ của Hòa thượng Chứng minh Thích Thắng Hoan

               Lời cảm tạ của Ban tổ chức

               Hồi hướng. Bế mạc.

 

 

 

 

 

  1. Lúc 11:00 am, Lễ Khất thực Cổ Phật.

 

  1. Lúc 07:30 pm, Lễ hoa đăng vía Đức Bồ tát Quán Thế Âm.

     Chương trình Lễ hoa đăng như sau:

          Cung nghinh Chư Tôn đức Tăng quang lâm chánh điện

          Niệm Phật cầu gia hộ

          Tuyên bố lý do và giới thiệu chư Tôn đức Tăng tham dự (ĐĐ. Thích Minh Giác)

          Diễn văn khai mạc buổi lễ (TT. Thích Nhuận Bình)

          Giới thiệu ý nghĩa Lễ hoa đăng (HT. Thích Thông Hải)

          Bài hát: Mẹ Từ Bi (bé Tâm Lành)

          Hoa đăng - kinh hành niệm danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm

          Nghi thức vía Bồ tát Quán Thế Âm

          Đạo từ của Hòa thượng Chứng minh (HT. Thích Nguyên Siêu)

          Lời cảm tạ của Ban tổ chức (TT. Thích Hải Tích)

          Hồi hướng

         

          Dưới đây là những hình ảnh tụng kinh, thính pháp, quá đường, khất thực cổ Phật, Lễ hoa đăng và Lễ khai giảng khóa bồi dưỡng Giáo thọ Hải ngoại trong ngày 14/7/2019.

 

          Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Tin và ảnh: Võ Văn Tường

Tin cùng chuyên mục