TRANG NGHIÊM & AN TỊNH KHÓA AN CƯ TỊNH TU CỦA CHƯ NI NĂM 2019 TẠI ĐỨC VIÊN TỊNH UYỂN, LOS GATOS, CALIFORNIA, HOA KỲ.

Đức Viên Tịnh Uyển tọa lạc tại số 21055 Summit Road, thành phố Los Gatos, tiểu bang California, là cơ sở 2 của chùa Đức Viên, thành phố San Jose. Hằng năm tại đây có tổ chức khóa An cư tịnh tu dành cho chư Ni tại chùa Đức Viên và các chùa ở các tiểu bang Hoa Kỳ về tu tập.
TRANG NGHIÊM & AN TỊNH KHÓA AN CƯ TỊNH TU CỦA CHƯ NI NĂM 2019 TẠI ĐỨC VIÊN TỊNH UYỂN, LOS GATOS,  CALIFORNIA, HOA KỲ.

Khóa An cư tịnh tu năm 2019 được tổ chức từ ngày 24 tháng 6 đến ngày 07 tháng 7 với 50 chư Ni tham dự. Kết thúc khóa An cư là Lễ Tam bộ nhất bái được tổ chức vào ngày 07 tháng 7 năm 2019 tại chùa Đức Viên, thành phố San Jose.

          Thời khóa tu học hằng ngày như sau:

           03:30 am     Thức chúng

          04:00 am      Khóa lễ

          06:00 am      Học: khai thị của chư Tổ

          07:00 am      Thể dục

          07:45 am      Điểm tâm

          08:45 am      Chấp tác

          10:00 am      Khóa lễ

          11:00 am      Quá đường

          12:45 am      Nhiễu Phật

          01:30 pm      Chỉ tịnh

          02:45 pm      Thức chúng

          03:00 pm      Sinh hoạt

          05:00 pm      Dược thực

          06:30 pm      Học: khai thị của chư Tổ

          07:30 pm      Khóa lễ

          09:30 pm      Chỉ tịnh

 

          Trong khóa An cư tịnh tu năm nay, có những ngày lễ đặc biệt là:

 

  • Ngày 26/6/2019           04:00 am      Lễ Phát nguyện
  • Ngày 01/7/2019 07:30 pm      Lễ Sám hối
  • Ngày 02/7/2019 05:30 am      Lễ Bố tát
  • Ngày 05/7/2019 04:00 am      Lễ Phụ Mẫu
  • Ngày 06/7/2019 04:00 am      Lễ Ân Sư - Tạ pháp
  • Ngày 07/7/2019 06:00 am      Lễ Tam bộ nhất bái

 

Khóa An cư tịnh tu của chư Ni được tổ chức trang nghiêm trên núi cao, trong không gian thoáng đãng, mát mẻ và an tịnh của núi rừng, cây xanh trùng điệp!

 

 

 

Tin và ảnh: Võ Văn Tường (29/6/2019)

Tin cùng chuyên mục