ẤN TÔN THIỀN ĐƯỜNG, SAN JOSE, HOA KỲ TỔ CHỨC LỄ PHẬT ĐẢN PL. 2563

Vào chiều ngày 25/5/2019, Ấn Tôn Thiền Đường tọa lạc tại số 4198 Gion Avenue, thành phố San Jose, miền Bắc California đã trang nghiêm tổ chức Lễ Phật Đản - Phật lịch 2563 tại hội trường James Lick High School, San Jose.
ẤN TÔN THIỀN ĐƯỜNG, SAN JOSE, HOA KỲ TỔ CHỨC LỄ PHẬT ĐẢN PL. 2563

Chư Tôn đức Tăng, Ni quang lâm dự lễ có: HT. Thích Định Quang, TK. Thích Ngộ Thông (chùa Liễu Quán, San Jose); TT. Thích Minh Thiện, TK. Thích Phổ Hòa (chùa Tuệ Viên, San Jose); TT. Thích Giải Minh (chùa Nhật Quang, Sacramento); TK. Thích Pháp Hạnh, TK. Thích Quảng Ân (Ấn Tôn Thiền Đường, San Jose); Ni sư Thích Nữ Tịnh Hòa, TKN. Thích Nữ Hạnh Tánh, TKN. Thích Nữ Hương Thủy (chùa Liên Hoa, San Jose); TKN. Thích Nữ Hạnh Trì (tịnh thất Hòa Bình, Fremont); chư TKN. Thích Nữ Tịnh Thuận, Thích Nữ Liên Dung, Thích Nữ Kiều Nguyện và Thích Nữ Kiều Thảo (chùa Phước Thiện, Sacramento); cùng đông đảo đồng hương, thiện nam tín nữ Phật tử xa gần đến thành tâm kính lễ.

          Chương trình buổi Lễ như sau:

          03:00 PM     Thuyết pháp Ý nghĩa ngày Đản Sanh

                              (TT. Thích Minh Thiện, trụ trì chùa Tuệ Viên)

                              Lễ quy y

          04:00 PM     Cung thỉnh chư Tôn đức và khách quý quang lâm lễ đài

                              Múa lân mừng Phật Đản

                              Giới thiệu chương trình

                              Giới thiệu thành phần tham dự

                              Chào cờ. Phút nhập từ bi quán.

Phát biểu chúc mừng và trao bằng tưởng lục của chính quyền Quận hạt Santa Clara cho Ấn Tôn Thiền Đường.

                              Phát biểu chúc mừng của ông Hiệu trưởng Trường James Lick

                              Đạo từ của chư Tôn đức

                              Cử hành nghi thức Khánh Đản

                              Lễ Tắm Phật. Cắt bánh sinh nhật.

                              Lời cảm tạ của Ban tổ chức

          05:00 PM     Lễ cúng dường Trai Tăng

                              Quan khách và Phật tử dùng cơm chay thân mật

                              Văn nghệ cúng dường Phật Đản do Hội Vovinam trình diễn

          07:00 PM     Hoàn mãn

          Buổi lễ diễn ra trang nghiêm, thành kính, đem sự an lạc đến với đại chúng tham dự.

 

Thích Pháp Hạnh

Tin cùng chuyên mục