HẠ TRƯỚNG AN CƯ CHÙA BẢO PHƯỚC, SAN JOSE PL.2563

Hôm nay, ngày 12/7/2019, phần thuyết giảng cụ thể như sau:
HẠ TRƯỚNG AN CƯ CHÙA BẢO PHƯỚC, SAN JOSE PL.2563

Buổi sáng Lớp Tăng Vô đề thiên thư
Hòa thượng Thích Phước Nhơn
Lớp Phật tử Cư trần lạc đạo
Hòa thượng Thích Nguyên Lễ
Buổi chiều Lớp Tăng Những bài pháp không lời
Hòa thượng Thích Minh Đạt
Lớp Phật tử Sự tỉnh thức trong đạo Phật
Thượng tọa Thích Thông Hải
Buổi tối Lớp chung Hòa thượng Thích Minh Nghĩa &
Hòa thượng Thích Phước Nhơn

Đặc biệt, vào lúc 07:00 pm, chùa tổ chức trang nghiêm Lễ thọ Bồ tát giới cho 35 Phật tử; Lễ Xuất gia gieo duyên cho 82 Phật tử, trong đó lớn tuổi nhất là Phật tử Nguyễn Thị Thanh (sinh năm 1930), nhỏ tuổi nhất là Phật tử Lý Kiều Mai (sinh năm 1987).

Dưới dây là những hình ảnh tụng kinh, thính pháp, quá đường, kinh hành; 
Lễ thọ Bồ tát giới và Lễ Xuất gia gieo duyên trong ngày 12/7/2019.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Tin và ảnh: Võ Văn Tường

Tin cùng chuyên mục