KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP BẮC MỸ LẦN THỨ 9 - NGÀY 26/7/2019

Tại Double Tree By Hilton Hotel, Newark, California, Hoa Kỳ Từ ngày 25/7 đến ngày 29/7/2019
KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP BẮC MỸ LẦN THỨ 9 - NGÀY 26/7/2019

TRANG NGHIÊM LỄ KHAI MẠC KHÓA TU HỌC

 

          Chương trình tu học trong ngày được tiến hành như sau:

 

          05:00am      Thức chúng

          05:30am      Hô canh - tọa thiền - công phu sáng - thiền hành

          07:30am      Điểm tâm

          08:30am      Lễ khai mạc Khóa tu học Phật pháp Bắc Mỹ lần thứ 9.

                              MC: TT Thích Hạnh Tuệ

                              Cung thỉnh chư Tôn đức Tăng Ni quang lâm chánh điện

                              Hô chuông cầu nguyện

                              Phút nhập từ bi quán

                              Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

                              Tứ Hoằng Thệ Nguyện

                              Giới thiệu chư Tôn đức Tăng Ni

                              Diễn văn khai mạc: HT Thích Đỗng Tuyên

                              Huấn từ: GHPGVNTN Hoa Kỳ: HT Thích Tín Nghĩa

                              Huấn từ: GHPGVNTN Canada: HT Thích Bổn Đạt

                              Đạo từ của Hòa thượng Chứng minh: HT Thích Thắng Hoan

                              Hồi hướng

                              Bài hát: Quán Thế Âm Bồ tát (Nhóm Tuệ Đăng)

          10:00am      Chụp hình tập thể

          10:30am      Các lớp học buổi sáng

  1. Lớp Tăng Ni: Tinh cần trong giáo pháp.

HT Thích Nguyên Siêu

  1. Lớp Phật tử: Hạnh nguyện Quan Âm vào đời độ sanh.

TT Thích Tâm Thiện

  1. Lớp thiếu nhi: ĐĐ Thích Thiện Trí và SC Thích Nữ Tịnh Nghiêm

12:00pm      Thọ trai

01:00pm      Chỉ tịnh

02:00pm      Thức chúng

02:15pm      Tụng kinh Phổ Môn

03:45pm      Các lớp học buổi chiều

  1. Lớp Tăng Ni: Sứ giả Như Lai trong thời đại mới.

HT Thích Thông Hải

  1. Lớp Phật tử: Diệu lực cầu nguyện Bồ tát Quán Thế Âm.

TT Thích Hạnh Đức

  1. Lớp thiếu nhi: SC Thích Nữ Tịnh Nghiêm và SC Thích Nữ Hạnh Từ.

06:00pm      Dược thực

08:00pm      Các lớp học buổi tối

  1. Lớp Tăng Ni: Chia sẻ kinh nghiệm tu tập.

HT. Thích Tín Nghĩa, HT Thích Phước Thuận

  1. Lớp Phật tử: Quan Âm đời thường.

TT Thích Nguyên Thông

  1. Lớp thiếu nhi: SC Thích Nữ Tịnh Nghiêm và SC Thích Nữ Hạnh Từ.

09:30pm      Ngồi thiền

10:00pm      Chỉ tịnh

 

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ tát.

 

 

Tin và ảnh: Võ Văn Tường

Tin cùng chuyên mục