KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP BẮC MỸ LẦN THỨ 9 - NGÀY 28/7/2019 - LỄ BẾ MẠC

Tại Double Tree By Hilton Hotel, Newark, California, Hoa Kỳ Từ ngày 25/7 đến ngày 29/7/2019
KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP BẮC MỸ LẦN THỨ 9 - NGÀY 28/7/2019 - LỄ BẾ MẠC

Tin cùng chuyên mục