CHÙA ĐỨC VIÊN, SAN JOSE  TỔ CHỨC KHÓA TU THIẾU NHI HÈ 2019

CHÙA ĐỨC VIÊN, SAN JOSE TỔ CHỨC KHÓA TU THIẾU NHI HÈ 2019

Vào lúc 08:00 am ngày 09/7/2019, chùa Đức Viên tọa lạc ở thành phố San Jose đã tổ chức khai mạc Khóa tu thiếu nhi hè năm 2019.

KHAI MẠC TRƯỜNG HẠ 2019 TẠI NHƯ LAI THIỀN TỰ, SAN DIEGO, HOA KỲ.

Vào lúc 5:00 AM ngày 17/6/2019, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ và Giáo hội Tăng già Khất sĩ Thế giới đã trang nghiêm tổ chức Lễ Tam Bảo - Tác pháp An cư - Khai mạc Trường Hạ năm 2019 tại Như Lai Thiền Tự, số 3340-3342 Central Avenue, thành phố San Diego, miền Nam tiểu bang California.