KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP BẮC MỸ LẦN THỨ 9 - NGÀY 29/7/2019 - THAM QUAN

KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP BẮC MỸ LẦN THỨ 9 - NGÀY 29/7/2019 - THAM QUAN

Tại Double Tree By Hilton Hotel, Newark, California, Hoa Kỳ Từ ngày 25/7 đến ngày 29/7/2019

KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP BẮC MỸ LẦN THỨ 9

Khóa tu học Phật pháp Bắc Mỹ lần thứ 9, bắt đầu vào thứ năm, 25/07/2019 tại Double Tree by Hilton Hotel - 39900 Balentine Dr, Newark, CA 94560. Mọi chi tiết xin liên hệ: 650-538-6900. Sau đây là thời khóa tu học :

HẠ TRƯỜNG AN CƯ CHÙA BẢO PHƯỚC, SAN JOSE PL. 2563

Hôm nay, ngày 18/7/2019, Ban Chức sự Hạ trường An cư tại chùa Bảo Phước đã trang nghiêm lễ Tự Tứ vào lúc 07:00 am; Trai Tăng vào lúc 11:30 am; và thiết lễ Trai đàn chẩn tế âm linh cô hồn vào lúc 02:00 pm do Hòa thượng Thích Phước Cần làm Chủ sám.