KHOA PHẬT GIÁO VIỆT NAM KHÓA 12 THAM QUAN CÁC CHÙA Ở ĐỒNG NAI, BÌNH DƯƠNG

KHOA PHẬT GIÁO VIỆT NAM KHÓA 12 THAM QUAN CÁC CHÙA Ở ĐỒNG NAI, BÌNH DƯƠNG

Vào ngày 06/4/2019, Tăng Ni sinh Khoa Phật giáo Việt Nam Khóa 12 thuộc Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM đã được thầy Võ Văn Tường, giảng viên học phần “Mỹ thuật và kiến trúc Phật giáo Việt Nam” hương dẫn viếng thăm các chùa: Thiền viện Phước Sơn, Viên Giác thiền tự, chùa Đại Giác, chùa Long Thiền, chùa Bửu Phong, chùa Bửu Đức (Đồng Nai); chùa Hội Khánh (Bình Dương); thiền viện Bửu Long, pháp viện Minh Đăng Quang (TP. HCM).

Tin cùng chuyên mục