LỄ CẦU AN TẠI THIỀN VIỆN PHỔ THIÊN, CASTRO VALLEY, CALIFORNIA, HOA KỲ.

LỄ CẦU AN TẠI THIỀN VIỆN PHỔ THIÊN, CASTRO VALLEY, CALIFORNIA, HOA KỲ.

Thiền viện Phổ Thiên, nơi tu tập mới của Huynh trưởng, đoàn sinh Gia đình Phật tử và tăng thân Việt, Mỹ ở miền Bắc California. Sáng ngày 21/6/2023, Hòa thượng Thích Từ Lực, viện chủ thiền viện Phổ Thiên tọa lạc tại số 30345 Palomares Road, thành phố Castro Valley, tiểu bang California đã cùng chư Ni và Phật tử đạo tràng Phổ Từ làm lễ cầu an cơ sở mới. Thiền viện Phổ Thiên do Hòa thượng Thích Từ Lực, viện chủ chùa Phổ Từ (thành phố Hayward) thành lập vào ngày 15/6/2023 trên diện tích 5,5 mẫu Anh. Từ dự án thành lập thiền viện vào ngày 01/01/2020, Hòa thượng viện chủ đã đi xem một vài cơ sở trong vùng Castro Valley mãi đến hôm nay, ngôi thiền viện mới hoàn thành thủ tục pháp lý để chính thức hoạt động, làm nơi tu tập của Huynh trưởng, đoàn sinh Gia đình Phật tử và tăng thân Việt, Mỹ trong vùng. Võ Văn Tường

NI SƯ THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG GIẢNG KINH HOA NGHIÊM TẠI CHÙA ĐẠI BẢO TRANG NGHIÊM, HAYWARD, HOA KỲ.

Trong buổi sinh hoạt thường lệ vào tối ngày 30/5/2023 tại chùa Đại Bảo Trang Nghiêm tọa lạc tại số 2553 Darwin Street, thành phố Hayward, miền Bắc tiểu bang California, Ni sư Thích Nữ Giới Hương, trụ trì chùa Hương Sen ở thành phố Perris, miền Nam tiểu bang California đã cùng Phật tử Đạo tràng Đại Bảo Trang Nghiêm lễ Phật, lễ Giác linh cố Hòa thượng Thích Đỗng Tuyên, tụng thời kinh cầu an. Sau đó, Ni sư đã thuyết giảng đề tài: “Hoa tạng thế giới của kinh Hoa Nghiêm”. Ni sư đã giới thiệu tổng quát về bộ kinh Hoa Nghiêm (bản dịch của cố Hòa thượng Thích Trí Tịnh) và ứng dụng tinh hoa kinh Hoa Nghiêm trong đời sống: Phẩm 11. Tịnh hạnh; Phẩm 39. Nhập pháp giới; Phẩm 40. Phổ Hiền. Sau phần thuyết giảng, Ni sư cùng đại chúng cùng hát bài: “Tưởng nhớ đấng Thế Tôn” (lời Thích Nữ Giới Hương, nhạc Uy Thi Ca) kính mừng Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2567 và tặng sách cho quý Phật tử. Đại chúng thật hỷ lạc! Võ Văn Tường

SAN JOSE, HOA KỲ: KHÓA TU MÙA XUÂN 2023

Chư Tôn đức hướng dẫn: Hòa thượng Thích Minh Điền, Thầy Thích Đồng Nhật, Thầy Thích Viên Ngộ, Thầy Thích Tâm Nguyên, Thầy Thích Đức Khánh, Thầy Thích Tâm Tiến. Địa điểm và thời gian: James Lick High School 57 N White Rd, San Jose, CA 95127 Ngày 11 và 12 tháng 3 năm 2023

ĐÊM THẮP NẾN TƯỞNG NIỆM GIÁC LINH HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỖNG TUYÊN

Thành kính và xúc động đêm thắp nến tưởng niệm Giác linh Hòa thượng Thích Đỗng Tuyên tại chùa Đại Bảo Trang Nghiêm. Vào lúc 6h30 chiều ngày 10/03/2023, chùa Đại Bảo Trang Nghiêm tọa lạc tại số 2553 Darwin Street, thành phố Hayward, tiểu bang California, Hoa Kỳ đã trang nghiêm tổ chức đêm thắp nến tưởng niệm Giác linh Hòa thượng Thích Đỗng Tuyên.

CHÙA PHỔ GIÁC, THÀNH PHỐ NOVATO, MIỀN BẮC CALIFORNIA TỔ CHỨC LỄ AN VỊ PHẬT.

Chùa Phổ Giác, Novato - ngôi chùa Việt Nam đầu tiên ở quận hạt Marin, miền Bắc tiểu bang California, Hoa Kỳ - làm Lễ An vị Phật. Sáng ngày 26/02/2023 (nhằm ngày 07 tháng 02 năm Quý Mão), Ban Quản trị Hội Chùa Phổ Giác đã tổ chức Lễ An vị Phật tại số 100 Pinkston Road, thành phố Novato, tiểu bang California (CA 94945).