TU VIỆN HUYỀN KHÔNG, SAN JOSE - CON ĐƯỜNG THIỀN HÀNH "NGỌT LỊM" TÌNH QUÊ

Tu viện Huyền Không, San Jose, Hoa Kỳ 14335 Story Road, San Jose, CA 95127 Trụ trì: Ni sư Thích Nữ Nguyên Thiện
TU VIỆN HUYỀN KHÔNG, SAN JOSE - CON ĐƯỜNG THIỀN HÀNH

Tin cùng chuyên mục