TRANG NGHIÊM ĐẠI LỄ VU LAN NĂM 2023 CHÙA PHƯỚC ĐỨC, SAN JOSE, HOA KỲ.

Vào lúc 10:00 ngày 20/8/2023 (05/7 Quý Mão), chùa Phước Đức tọa lạc tại số 678 Santee River Ct, thành phố San Jose, tiểu bang California đã cử hành Đại lễ Vu Lan báo hiếu năm 2023, Phật lịch 2567 và kỷ niệm 3 năm thành lập chùa.
TRANG NGHIÊM ĐẠI LỄ VU LAN NĂM 2023 CHÙA PHƯỚC ĐỨC, SAN JOSE, HOA KỲ.

Đến dự lễ có: Hòa thượng Thích Minh Thiện, viện chủ chùa Tuệ Viên, thành phố San Jose; Hòa thượng Thích Huệ Tâm, trú xứ tu viện Kim Sơn, thành phố Watsonville; Thượng tọa Thích Đồng Thiện, trụ trì chùa Ưu Đàm, thành phố Marina; Đại đức Thích Lệ Tịnh, trụ trì chùa Phước Đức, thành phố San Jose; Đại đức Thích Minh Tịnh, trú xứ chùa Tiên Quang, thành phố Tracy; Đại đức Thích Tịnh Trí, trụ trì chùa cổ Độc Bộ, tỉnh Nam Định; Đại đức Thích Thiện Trí, trú xứ chùa Tuệ Viên, thành phố San Jose; Sư cô Thích Nữ Phổ Châu, trụ trì tu viện Hương Từ Bi, thành phố Los Gatos; Sư cô Thích Nữ Nhật Hiếu, phó trụ trì chùa Duyên Giác, thành phố San Jose; cùng đông đảo Phật tử ở các thành phố miền Bắc California.

Chương trình đại lễ như sau:

10:00 Chư Tôn đức Tăng, Ni và Phật tử về chùa dự lễ.

10:30 Pháp thoại của Đại đức trụ trì về công ơn cha mẹ.

11:00 Tác bạch thỉnh Sư. Cung thỉnh chư Tôn đức Tăng, Ni quang lâm lễ đài.

11:10 Đại đức Thích Minh Tịnh xướng kệ thỉnh chuông.

11:20 Đoàn thiếu nữ Đạo tràng Phước Đức dâng hoa cúng Phật.

11:30 Nghi thức cài hoa hồng. Ca sĩ Bảo Trân hát bài “Bông hồng cài áo”.

11:40 Đại đức trụ trì đọc bài cảm niệm về cha mẹ.

11:50 Hòa thượng Thích Minh Thiện ban đạo từ và pháp thoại về “Hạnh hiếu là hạnh Phật”.

12:00 Cử hành nghi thức Vu Lan báo hiếu.

12:20 Cúng thí thực cô hồn.

12:30 Hòa thượng Thích Minh Thiện và Đại đức trụ trì cắt bánh kem mừng chùa Phước Đức 3 tuổi.

12:35 Chư Tôn đức Tăng, Ni tặng quà lưu niệm đến quý Phật tử cao niên.

12:40 Lễ cúng dường Trai Tăng. Phật tử dùng cơm chay thân mật.

12:45 Văn nghệ cúng dường Vu Lan qua các giọng ca: Bảo Trân, James Minh, Mỹ Dung, Mỹ Trinh, Quỳnh Lâm …

13:30 Hoàn mãn.

Đặc biệt, bài cảm niệm về cha mẹ của Đại đức trụ trì thật xúc động! nhiều Phật tử đã khóc!

Buổi lễ đã hoàn mãn trong sự hỷ lạc của đại chúng tham dự!

Nam mô Đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ tát.

Võ Văn Tường

Lễ đài Vu Lan

 

Thầy trụ trì chia sẻ pháp thoại

Phật tử về chùa dự lễ

Chư Tôn đức Tăng, Ni quang lâm lễ đài Vu Lan

Dâng hoa cúng Phật

Lễ cài bông hồng

Bông hồng cài áo

Cảm từ về cha mẹ của Thầy trụ trì

Đạo từ của Hòa thượng Chứng minh

Hòa thượng Thích Minh Thiện ban đạo từ

Nghi thức Vu Lan

Phật tử tụng kinh

Cúng thí thực cô hồn

Hòa thượng Chứng minh cắt bánh sinh nhật mừng chùa Phước Đức 3 tuổi

Thầy trụ trì tặng quà cho các Phật tử cao niên

Cúng dường Trai Tăng

Văn nghệ cúng dường

Tin cùng chuyên mục