TỊNH NGHIỆP ĐẠO TRÀNG AN CƯ KIẾT HẠ CHƯ TĂNG, NI MIỀN BẮC CALIFORNIA TẠI TU VIỆN HUYỀN KHÔNG, SAN JOSE, HOA KỲ.

Vào sáng ngày 12/8/2023, tu viện Huyền Không tọa lạc tại số 14335 Story Road, thành phố San Jose, tiểu bang California đã đón tiếp đông đảo chư Tôn đức Tăng, Ni của nhiều tự viện Phật giáo ở miền Bắc tiểu bang California về tu viện dự ngày An cư tập trung vào mỗi ngày thứ bảy.
TỊNH NGHIỆP ĐẠO TRÀNG AN CƯ KIẾT HẠ CHƯ TĂNG, NI MIỀN BẮC CALIFORNIA TẠI TU VIỆN HUYỀN KHÔNG, SAN JOSE, HOA KỲ.

Hòa thượng Thích Nhật Huệ, trụ trì chùa Duyên Giác (thành phố San Jose), Hòa thượng Thích Thông Đạt, trụ trì chùa Đại Nhật Như Lai (thành phố San Jose), Hòa thượng Thích Từ Lực, viện chủ chùa Phổ Từ (thành phố Hayward) và trụ trì thiền viện Phổ Thiên (thành phố Castro Valley), Hòa thượng Thích Tuệ Uy, viện chủ tu viện Liên Hoa Sanh (thành phố Big Bear), Hòa thượng Thích Nhuận Phước, chùa Vạn Phật Quang Đại Tòng Lâm (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Sư bà Thích Nữ Đồng Kính, trụ trì thiền viện Vô Ưu (thành phố San Martin); Ni sư Thích Nữ Nguyên Thiện, trụ trì tu viện Huyền Không (thành phố San Jose) và trụ trì chùa An Lạc (thành phố Indianapolis) - Trưởng ban tổ chức, cùng chư vị Thượng tọa, Đại đức, Ni sư, Sư cô, Huynh trưởng Gia đình Phật tử, Phật tử các tự viện Phật giáo ở miền Bắc tiểu bang California đã tham dự lễ.

Nội dung buổi lễ như sau:

08:30 Chư Tôn đức Tăng, Ni vân tập tại phòng khách tu viện.

09:00 Chụp ảnh tập thể lưu niệm tại sân tu viện

09:15 Cung nghinh chư Tôn đức Tăng, Ni quang lâm Chánh điện.

09:30 Niệm hương bạch Phật

09:40 Nghi thức sái tịnh đạo tràng. Kinh hành niệm Phật.

09:50 Tụng kinh Nhận Diện Vô Ngã

10:10 Tác bạch của Ni sư trụ trì tu viện Huyền Không

10:15 Pháp từ của chư Tôn đức: Hòa thượng Thích Nhật Huệ, Hòa thượng Thích Từ Lực, Hòa thượng Thích Tuệ Uy, Hòa thượng Thích Nhuận Phước, Thượng tọa Thích Nghiêm Thẩm, Sư bà Thích Nữ Đồng Kính.

11:00 Báo cáo tiến độ xin thành phố San Jose giấy phép xây dựng ngôi Chánh điện (anh Đức Quang)

11:10 Lời cảm tạ của Ni sư Trưởng ban tổ chức

11:15 Chụp ảnh tập thể lưu niệm tại Phật điện

11:30 Lễ cúng dường trai tăng. Chư Tôn đức thọ trai.

          Phật tử dùng cơm chay thân mật.

13:00 Hoàn mãn

Ngày An cư diễn ra thật trang nghiêm, thành kính, thắm tình đạo vị!

Võ Văn Tường

Ảnh tập thể lưu niệm

Ảnh tập thể lưu niệm 

Cung nghinh chư Tôn đức Tăng, Ni quang lâm Chánh điện

Cung nghinh chư Tôn đức Tăng, Ni quang lâm Chánh điện

Chư Tôn đức niệm hương bạch Phật

Nghi thức sái tịnh

Nghi thức sái tịnh

Kinh hành niệm Phật. Sái tịnh đạo tràng.

Kinh hành niệm Phật

Tụng kinh Nhận diện vô ngã

HT Thích Nhật Huệ ban pháp từ

HT Thích Từ Lực ban pháp từ

Lễ cúng dường trai tăng

***

Chú thích ảnh:

01-04 Ảnh tập thể lưu niệm

05-09 Cung nghinh chư Tôn đức Tăng, Ni quang lâm Chánh điện

10-13 Niệm hương bạch Phật

14-37 Nghi thức sái tịnh đạo tràng. Kinh hành niệm Phật.

38-49 Tụng kinh Nhận Diện Vô Ngã

50-50 Tác bạch của Ni sư trụ trì

51-59 Pháp từ của chư Tôn đức Tăng, Ni

60-61 Lời cảm tạ của Ni sư Trưởng ban tổ chức

62-62 Phát biểu của Ban xây dựng Chánh điện tu viện Huyền Không

63-63 Niệm Phật. Hồi hướng

64-92 Lễ cúng dường trai tăng

Tin cùng chuyên mục