TỊNH NGHIỆP ĐẠO TRÀNG AN CƯ KIẾT HẠ CHƯ TĂNG, NI MIỀN BẮC CALIFORNIA TẠI CHÙA BẢO PHƯỚC NGÀY 03.6.2023

Vào ngày 03/6/2023 (ngày 16/4 Quý Mão), chư Tôn đức Tăng, Ni 12 tự viện tại miền Bắc California gồm 89 vị (24 Tăng, 65 Ni) đã vân tập về chùa Bảo Phước số 270 Senter Road, thành phố San Jose, tiểu bang California làm Lễ Kiết giới An cư.
TỊNH NGHIỆP ĐẠO TRÀNG AN CƯ KIẾT HẠ CHƯ TĂNG, NI MIỀN BẮC CALIFORNIA TẠI CHÙA BẢO PHƯỚC NGÀY 03.6.2023

Quang lâm chứng minh buổi lễ có: Hòa thượng Thích Minh Đạt (viện chủ chùa Quang Nghiêm, Stockton); Hòa thượng Thích Nhật Huệ (trụ trì chùa Duyên Giác, San Jose), Hòa thượng Thích Từ Lực (viện chủ chùa Phổ Từ, Hayward).

 

Chương trình buổi lễ như sau:

09:00 am      Chư Tôn đức Tăng, Ni vân tập tại giảng đường

09:15 am      Họp Tăng

09:25 am      Khai chung

09:30 am      Cung nghinh chư Tôn đức Tăng, Ni quang lâm chánh điện

09:40 am      Niệm hương, tán Dương chi, tụng Đại bi, Thập phương

10:10 am      Kiết tiểu giới, chư Ni đại diện xin tác bạch, kiết đại giới

10:30 am      Đối thú tác pháp an cư

11:00 am       Hồi hướng

11:40 am      Chụp ảnh tập thể lưu niệm

11:55 am      Khai bản

12:05 pm      Quá đường

12:50 pm      Tham quan tăng xá đang xây dựng

01:15 pm      Hoàn mãn

 

***

LỊCH TRÌNH SINH HOẠT AN CƯ CỦA TĂNG NI

TRONG NĂM 2023 TẠI MIỀN BẮC CALIFORNIA

 

Thứ Bảy, 03/6/23: Kiết giới tại Chùa Bảo Phước.

Thứ Bảy, 10/6/23: Chùa Duyên Giác 

Thứ Bảy, 17/6/23: Chùa Đức Viên

Thứ Bảy, 24/6/23: Chùa Hải Vân

Thứ Bảy, 01/7/23: Bố tát và An cư tại Tu viện Kim Sơn

Thứ Bảy, 08/7/23: Chùa Thiên Trúc

Thứ Bảy, 15/7/23: Chùa An Lạc

Thứ Bảy, 22/7/23: Chùa Phổ Từ

Thứ Bảy, 29/7/23: Bố tát và An cư ở chùa Thiện Ân

Thứ Bảy, 05/8/23: Thiền viện Vô Ưu

Thứ Bảy, 12/8/23: Tu viện Huyền Không

Thứ Bảy, 19/8/23: Chùa Huệ Minh

Thứ Bảy, 26/8/23: Tự tứ tại Chùa Bảo Phước

 

***

 

TINH THẦN AN CƯ

Trong lịch sử phát triển của Phật giáo, sinh hoạt an cư kiết hạ là một nhân tố tích cực để các đệ tử tại gia có điều kiện thuận tiện tham gia vào sự nghiệp củng cố và phát triển giáo đoàn Tăng lữ. Tăng đoàn thanh tịnh và hoà hợp là tiêu biểu của sức sống cụ thể của gíao pháp mà đức Thích Tôn đã từng giảng dạy. Đó cũng là nơi nương tựa tinh thần vững chắc, và là niềm tin chân chính cho những người tại gia sống giữa cuộc đời hỗn tạp, đầy những hận thù và tranh chấp.

Một cộng đồng thanh tịnh và hoà hiệp, cùng học và cùng tu như sữa với nước vậy, quả là niềm tin và hy vọng cho con người sống giữa cảnh đời náo nhiệt; và nó chứng tỏ rằng chánh pháp mà đức Thích Tôn đã giảng thuyết, nếu được thực hành một cách trọn vẹn, sẽ là cơ sở cho một thế giới an lành. Đây là điều mà vua Ba Tư Nặc đã bày tỏ với đức Thế Tôn về niềm tin của mình đối với chánh pháp được Thế Tôn giảng dạy và chúng đệ tử thực hành trọn vẹn.

Tóm lại, chừng nào chúng Tỳ kheo còn nhiệt thành trong phận sự an cư thì bấy giờ chánh pháp vẫn còn là sức sống phong phú để loài người làm nơi qui ngưỡng và xây dựng một thế giới an lành. 

(trích Yết Ma yếu chỉ của HT. Thích Trí Thủ, 1991)

***

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Võ Văn Tường

 

 

Tin cùng chuyên mục