NI SƯ THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG GIẢNG KINH HOA NGHIÊM TẠI CHÙA ĐẠI BẢO TRANG NGHIÊM, HAYWARD, HOA KỲ.

Trong buổi sinh hoạt thường lệ vào tối ngày 30/5/2023 tại chùa Đại Bảo Trang Nghiêm tọa lạc tại số 2553 Darwin Street, thành phố Hayward, miền Bắc tiểu bang California, Ni sư Thích Nữ Giới Hương, trụ trì chùa Hương Sen ở thành phố Perris, miền Nam tiểu bang California đã cùng Phật tử Đạo tràng Đại Bảo Trang Nghiêm lễ Phật, lễ Giác linh cố Hòa thượng Thích Đỗng Tuyên, tụng thời kinh cầu an. Sau đó, Ni sư đã thuyết giảng đề tài: “Hoa tạng thế giới của kinh Hoa Nghiêm”. Ni sư đã giới thiệu tổng quát về bộ kinh Hoa Nghiêm (bản dịch của cố Hòa thượng Thích Trí Tịnh) và ứng dụng tinh hoa kinh Hoa Nghiêm trong đời sống: Phẩm 11. Tịnh hạnh; Phẩm 39. Nhập pháp giới; Phẩm 40. Phổ Hiền. Sau phần thuyết giảng, Ni sư cùng đại chúng cùng hát bài: “Tưởng nhớ đấng Thế Tôn” (lời Thích Nữ Giới Hương, nhạc Uy Thi Ca) kính mừng Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2567 và tặng sách cho quý Phật tử. Đại chúng thật hỷ lạc! Võ Văn Tường
NI SƯ THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG GIẢNG KINH HOA NGHIÊM TẠI CHÙA ĐẠI BẢO TRANG NGHIÊM, HAYWARD, HOA KỲ.

Tin cùng chuyên mục