TRANG NGHIÊM LỄ TƯỞNG NIỆM ĐỨC THÁNH TỔ KIỀU ĐÀM DI TẠI CHÙA AN LẠC, SAN JOSE, HOA KỲ.

Vào lúc 10:00 am ngày 27/5/2023, chùa An Lạc tọa lạc tại số 1647 E. San Fernando Street, thành phố San Jose, tiểu bang California đã tổ chức Lễ tưởng niệm đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và Chư Ni tiền bối hữu công nhân ngày An cư kiết hạ của Chư Ni vừa hoàn mãn.
TRANG NGHIÊM LỄ TƯỞNG NIỆM ĐỨC THÁNH TỔ KIỀU ĐÀM DI TẠI CHÙA AN LẠC, SAN JOSE, HOA KỲ.

Đến dự lễ có chư Tôn đức Tăng, Ni: Hòa thượng Thích Phước Tịnh (tu viện Lộc Uyển, Escondido - Giáo thọ khóa An cư), Thượng tọa Thích Quảng Phú (trụ trì chùa Văn Thù, Riverside), Ni trưởng Thích Nữ Nguyên Thanh (trụ trì chùa An Lạc, San Jose - Trưởng ban tổ chức lễ),  Ni trưởng Thích Nữ Như Định (viện chủ chùa Liên Trì, Đồng Nai, Việt Nam), Ni sư Thích Nữ Giới Hương (trụ trì chùa Hương Sen, Perris), Ni sư Thích Nữ Như Quang (trụ trì chùa Phước Quang, Garden Grove), Ni sư Thích Nữ Tiến Liên (trụ trì tịnh xá Ngọc Hòa, San Jose), Ni sư Thích Nữ Quảng Tịnh (trụ trì chùa Phật Quang, San Jose) cùng đông đảo quý Ni sư, Sư cô đến từ nhiều tự viện Phật giáo ở Hoa Kỳ, Việt Nam; quý thiện nam, tín nữ Phật tử ở San Jose và các thành phố miền Bắc California.

Chương trình buổi lễ như sau:

Tác bạch thỉnh Sư. Cung thỉnh chư Tôn đức Tăng, Ni quang lâm chánh điện.

Niệm hương bạch Phật. Niệm Phật cầu gia hộ.

Tuyên bố lý do. Giới thiệu chư Tôn đức tham dự (Ni sư MC. Hương Thủy)

Tuyên đọc diễn văn khai mạc (Ni trưởng Nguyên Thanh)

Cung tuyên tiểu sử đức Thánh Tổ Kiều Đàm Di (Ni sư Tiến Liên)

Chư Ni hát tập thể bài “Gương sáng Thánh Tổ Kiều Đàm Di”

Món quà dâng đức Thánh Tổ Ni (Ni sư Giới Hương)

Lời cảm tạ (Ni sư Như Quang)

Đạo từ của Hòa thượng Chứng minh (Hòa thượng Phước Tịnh)

Dâng hương tưởng niệm. Nghi lễ cúng Thánh Tổ.

Hồi hướng

Lễ cúng dường Trai Tăng. Phật tử thọ trai.

Kinh hành niệm Phật

Tụng bài sám Phật Đản

Hoàn mãn vào lúc 01:30 pm

Buổi lễ tưởng niệm đức Thánh Tổ Kiều Đàm Di được tổ chức trang nghiêm, thành kính và thành tựu viên mãn.

Đại chúng thật hỷ lạc!

Nam mô Ái Đạo Kiều Đàm Di A La Hán Thánh Tổ Ni Giới.

 

Võ Văn Tường

Tin cùng chuyên mục