CHÙA ĐỨC VIÊN, SAN JOSE TỔ CHỨC LỄ HÚY NHẬT LẦN THỨ 24 SƯ BÀ TỌA CHỦ THÍCH ĐÀM LỰU

Nhân Lễ húy nhật lần thứ 24 Sư Bà tọa chủ khai nguyên chùa Đức Viên, San Jose, chùa đã tổ chức Khóa niệm Phật Báo Ân 2 tuần, từ ngày 13/02 đến ngày 24/02/2023; Lễ thắp nến tưởng niệm vào đêm 24/02/2023 và Lễ húy nhật vào sáng ngày 25/02/2023.
CHÙA ĐỨC VIÊN, SAN JOSE TỔ CHỨC LỄ HÚY NHẬT LẦN THỨ 24 SƯ BÀ TỌA CHỦ THÍCH ĐÀM LỰU

Lễ húy nhật Sư Bà tọa chủ được chùa tổ chức trang nghiêm, long trọng vào lúc 09g30 ngày 25/02/2023 tại địa chỉ 2420 McLaughlin Avenue, thành phố San Jose, tiểu bang California, Hoa Kỳ.

Quang lâm Chứng minh buổi lễ có: Hòa thượng Thích Tịnh Từ, Viện trưởng tu viện Kim Sơn (Watsonville) và tu viện Thôn Yên (Gilroy); Hòa thượng Thích Giác Như, Viện chủ chùa Từ Quang (San Francisco); Hòa thượng Thích Nhật Huệ, Viện chủ chùa Duyên Giác (San Jose); Hòa thượng Thích Thông Đạt, Viện chủ chùa Đại Nhật Như Lai (San Jose) và Hòa thượng Thích Từ Lực, Viện chủ chùa Phổ Từ (Hayward) và Trung tâm tu học Phổ Trí (Vacaville).

Tham dự buổi lễ có 102 chư Tôn đức Tăng, Ni đến từ nhiều tự viện Phật giáo ở các thành phố, các tiểu bang của Hoa Kỳ. Đông đảo Phật tử Đạo tràng Đức Viên và giáo viên Trường Việt ngữ Đức Viên đã đến dự lễ và cúng dường trai tăng.

Chương trinh buổi lễ như sau:

09:00 Phật tử vân tập về chùa

09:20 Chư Tôn đức Tăng, Ni vân tập tại trai đường.

09:40 Tác bạch và cung nghinh chư Tôn đức Tăng, Ni quang lâm chánh điện.

Lời dẫn nhập và giới thiệu chư Tôn đức Tăng, Ni tham dự.

10:15 Khóa lễ cầu nguyện

10:45 Chư Ni chùa Đức Viên đảnh lễ Giác linh Sư Bà tọa chủ.

Đọc Di chúc Sư Bà và Đảnh lễ Sư Bà 9 lễ

11:15 Pháp thoại: Hòa thượng Thích Tịnh Từ

11:40 Cảm tưởng: Hòa thượng Thích Từ Lực và Thượng tọa Thích Minh Thiện.

12:00 Thỉnh chư Tôn đức Tăng, Ni về trai đường thọ trai.

12:15 Lễ cúng dường trai tăng. Phật tử thọ trai. Văn nghệ cúng dường.

13:00 Hoàn mãn.

Buổi lễ được tổ chức long trọng, trang nghiêm, thành kính!

Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật.

Võ Văn Tường

 

Tin cùng chuyên mục