TRANG NGHIÊM KHÓA TU MÙA HÈ "SEN NGÁT TRỜI TÂY" TẠI SAN JOSE, HOA KỲ.

Vào lúc 8:30 ngày 05 tháng 8 năm 2023, tại Trường Trung học James Lick, thành phố San Jose, tiểu bang California, khóa tu mùa hè “Sen Ngát Trời Tây” đã trang nghiêm khai mạc. Chư Tôn đức Tăng, Ni giáo thọ khóa tu là: Hòa thượng Thích Minh Hiếu, viện chủ Tổ đình Thiền viện Minh Quang, Sydney, Úc Châu; Đại đức Thích Minh Lợi, trụ trì Tịnh xá Ngọc Viên, Santa Ana, California; Đại đức Thích Minh Huệ, trụ trì Tịnh xá Minh Đăng Quang, New York; Ni sư Thích Nữ Chúc Hiếu, trụ trì Tu viện Bồ Đề, Bakerfield, California và Sư cô Thích Nữ Thánh Thành, trú xứ Tu viện Bồ Đề.
TRANG NGHIÊM KHÓA TU MÙA HÈ

Khóa tu được tổ chức 2 ngày: ngày 05 và ngày 06 tháng 8 năm 2023. Mỗi ngày từ 07:30 đến 18:30. Khóa tu được các thiện nguyện viên của Chánh Hạnh Foundation và Pháp Hội San Jose tổ chức.

Chương trình tu học ngày 05 tháng 8 như sau:

07:30-08:30 Phật tử vân tập. Điểm tâm.

08:30-08:50 Cung nghinh chư Tôn đức Tăng, Ni giáo thọ quang lâm chánh điện.

                    Nghi thức khai mạc. Phật tử đọc lời phát nguyện tu học.

08:50-09:50 Pháp thoại. Hòa thượng Thích Minh Hiếu chia sẻ đề tài: “Sen Ngát Trời Tây”.

09:50-10:30 Sám hối và tụng Ngũ giới. Đại đức Thích Minh Huệ hướng dẫn.

10:30-11:30 Lễ vía Bồ tát Quán Thế Âm. Lễ tưởng niệm Pháp sư Thích Giác Nhiên.

11:30-12:30 Thọ trai. Kinh hành niệm Phật.

12:30-13:00 Chụp hình tập thể

13:00-13:30 Chỉ tịnh

13:30-14:30 Pháp thoại. Ni sư Thích Nữ Chúc Hiếu chia sẻ đề tài: “Người biết lắng nghe”.

14:30-15:00 Tọa thiền. Đại đức Thích Minh Lợi hướng dẫn.

15:00-16:00 Pháp thoại. Đại đức Thích Minh Lợi chia sẻ đề tài: “Sen Ngát Trời Tây”.

16:00-18:00 Vấn đáp Phật pháp: Chư Tôn đức Tăng, Ni giáo thọ.

18:15           Hoàn mãn ngày tu đầu tiên.

Khóa tu được tổ chức trang nghiêm. Ban tổ chức lo liệu mọi việc từ trang trí, âm thanh … đến ẩm thực đều chu đáo, tốt đẹp. Đại chúng thật hỷ lạc!

Võ Văn Tường

***

Chú thích ảnh:

01-03 Hình ảnh chung

04-11 Lễ tác bạch thỉnh Sư. Lễ khai mạc khóa tu. Phật tử phát nguyện.

12-20 Pháp thoại: Hòa thượng Thích Minh Hiếu

21-26 Tụng kinh

27-36 Lễ Vía Bồ tát Quán Thế Âm. Lễ tưởng niệm Pháp sư Giác Nhiên.

37-40 Thọ trai

41-47 Kinh hành niệm Phật

48-58 Pháp thoại: Ni sư Thích Nữ Chúc Hiếu

59-62 Tọa thiền

63-68 Pháp thoại: Đại đức Thích Minh Lợi

69-80 Phật pháp vấn đáp: Chư Tôn đức Tăng, Ni giáo thọ

Tin cùng chuyên mục