TRANG NGHIÊM LỄ AN CƯ TẬP TRUNG CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG, NI MIỀN BẮC CALIFORNIA TẠI CHÙA PHỔ TỪ, HAYWARD, HOA KỲ.

Vào sáng ngày 22/7/2023, chùa Phổ Từ tọa lạc tại số 17327 Meekland Avenue, thành phố Hayward, tiểu bang California đã đón tiếp 72 vị Tôn đức Tăng, Ni của nhiều tự viện Phật giáo ở miền Bắc tiểu bang California về chùa dự Lễ An cư tập trung (vào mỗi ngày thứ bảy).
TRANG NGHIÊM LỄ AN CƯ TẬP TRUNG CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG, NI MIỀN BẮC CALIFORNIA TẠI CHÙA PHỔ TỪ, HAYWARD, HOA KỲ.

Hòa thượng Thích Tịnh Từ, viện trưởng tu viện Kim Sơn (thành phố Watsonville), Hòa thượng Thích Tịnh Diệu, phó viện trưởng tu viện Thôn Yên (thành phố Gilroy), Hòa thượng Thích Nhật Huệ, trụ trì chùa Duyên Giác (thành phố San Jose), Hòa thượng Thích Thông Đạt, trụ trì chùa Đại Nhật Như Lai (thành phố San Jose), Hòa thượng Thích Từ Lực, viện chủ chùa Phổ Từ, Trưởng Ban tổ chức lễ An cư (thành phố Hayward), Ni trưởng Thích Nữ Nguyên Thanh, trụ trì chùa An Lạc (thành phố San Jose), Sư bà Thích Nữ Đồng Kính, trụ trì thiền viện Vô Ưu (thành phố San Martin); cùng chư vị Thượng tọa, Đại đức, Ni sư, Sư cô, Huynh trưởng Gia đình Phật tử, Phật tử các tự viện Phật giáo ở miền Bắc tiểu bang California đã tham dự lễ.

Nội dung buổi lễ như sau:

08 giờ 30 Chư Tôn đức Tăng, Ni vân tập tại thư viện chùa Phổ Từ

09 giờ 00 Hòa thượng viện chủ chùa Phổ Từ tác bạch thỉnh Sư

09 giờ 15 Cung nghinh chư Tôn đức Tăng, Ni quang lâm Chánh điện

09 giờ 40 Niệm hương bạch Phật

09 giờ 45 Tụng kinh: Kinh “Tất cả các lậu hoặc” (Bảy phương pháp diệt trừ phiền não), bản dịch Việt ngữ của Hòa thượng Thích Minh Châu.

10 giờ 30 Hồi hướng

10 giờ 40 Chụp ảnh lưu niệm tập thể

11 giờ 00 Hòa thượng Thích Tịnh Từ giảng pháp tại Chánh điện

12 giờ 00 Chư Tôn đức Tăng, Ni trì bình khất thực  

12 giờ 15 Lễ cúng dường trai tăng. Chư Tôn đức thọ trai.

               Phật tử dùng cơm chay thân mật

13 giờ 30 Hoàn mãn

Buổi lễ diễn ra thật trang nghiêm, thành kính, thắm tình đạo vị!

Võ Văn Tường

Chú thích ảnh:

01-02. Chùa Phổ Từ

03. Ảnh tập thể lưu niệm

04-07. Hòa thượng viện chủ chùa Phổ Từ tác bạch thỉnh Sư

08-18. Cung nghinh chư Tôn đức Tăng, Ni quang lâm Chánh điện

19-38. Tụng kinh. Hồi hướng.

39-52. Hòa thượng Thích Tịnh Từ giảng pháp

53-60. Chư Tôn đức Tăng, Ni trì bình khất thực

61-80. Lễ cúng dường trai tăng

Tin cùng chuyên mục