CD-ROM NHỮNG NGÔI CHÙA NỔI TIẾNG VIỆT NAM

  Tác giả : Võ Văn Tường Ngôn ngữ : Việt - Anh Số chùa : 300 ngôi chùa Hình ảnh : 2.200 ảnh màu Công ty Tin học Tin Việt và Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin, Hà Nội – 1996 Tái bản năm 1998.
CD-ROM NHỮNG NGÔI CHÙA NỔI TIẾNG VIỆT NAM

 

Tác giả : Võ Văn Tường

Ngôn ngữ : Việt - Anh

Số chùa : 300 ngôi chùa

Hình ảnh : 2.200 ảnh màu

Công ty Tin học Tin Việt và

Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin, Hà Nội – 1996

Tái bản năm 1998.

Lời giới thiệu : Hòa thượng Tiến sĩ Thích Minh Châu, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam.

Lời tựa : Tiến sĩ Đặng Văn Bài, Vụ trưởng và Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Bảo tồn Bảo tàng Bộ Văn hóa - Thông tin.

Dịch tiếng Anh : Cư sĩ Trần Tuấn Mẫn và Đại đức Thích Nguyên Tâm.

Nội dung : Bài viết về Lịch sử ngôi chùa ở Việt Nam của tác giả Võ Văn Tường và bài giới thiệu  về lịch sử 300 ngôi chùa thuộc 45 tỉnh, thành phố qua 2.200 hình ảnh màu xếp theo 5 giai đoạn lịch sử. Có phần đăng danh sách các ngôi chùa đã được Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận là Di tích Lịch sử - Văn hóa Quốc gia.

Có nhiều cách tra cứu : bản đồ 45 tỉnh, thành phố; mẫu tự ABC tên chùa; các giai đoạn lịch sử; tên các tỉnh, thành phố …

Sách đã được xác lập kỷ lục là cuốn sách điện tử đầu tiên của Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục