CHÙA DIÊN KHÁNH - LẠNG SƠN

Chùa thường gọi là chùa Thành, tọa lạc ở đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
CHÙA DIÊN KHÁNH - LẠNG SƠN

Chùa dựng vào thời Hậu Lê với tên chùa Hương Lâm. Tên chùa Diên Khánh có từ năm 1796. Điện Phật được bài trí tôn nghiêm. Đặc biệt, hệ thống tượng Phật, Bồ tát,  Thánh tăng của chùa đã được phục chế, đúc bằng đồng nguyên khối với tổng số tượng là 28 pho lớn nhỏ, như: tượng Tam Thế Phật, tượng đức Phật A Di Đà, tượng đức Phật Thích Ca, tượng Tuyết Sơn, tượng Bồ tát Di Lặc, tượng Bồ tát Quán Thế Âm, tượng Bồ tát Đại Thế Chí …

Ảnh 01. Chùa Diên Khánh

 

Ảnh 02. Điện Phật

 

Ảnh 03. Ban thờ Bồ tát Quan Âm Chuẩn Đề

 

Tin cùng chuyên mục