KALACHAKRA MANDALA THỜI LUÂN - SỰ KIẾN TẠO TUYỆT DIỆU!

Lần đầu tiên chùa Đức Viên (2440 McLaughlin Avenue, San Jose, California) hội đủ duyên lành cung thỉnh chư Tăng tu viện Namgyal (Ithaca, New York) kiến tạo một đàn tràng thiêng liêng bằng cát màu tuyệt đẹp trong hai tuần (từ ngày 12/8 đến ngày 24/8/2019). Đó là Kalachakra Mandala Thời Luân (Bánh Xe Thời Gian), biểu tượng cho vũ trụ để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.
KALACHAKRA MANDALA THỜI LUÂN - SỰ KIẾN TẠO TUYỆT DIỆU!

Thời Luân là cung trời an lành, nơi trú xứ của các vị Thánh Hộ Phật, mang lại nguồn an lạc, có năng lực gia trì mạnh mẽ của chư Phật, và thanh tịnh hóa tại địa điểm khởi tâm cung thỉnh. Trong Thời Luân có 28 con thú trên lưng nở hoa sen là: 7 con heo, 7 con ngựa, 7 con voi và 7 con sư tử kéo xe chở các vị Thánh Hộ Phật.

          Sáng ngày 24/8/2019, công trình Phật giáo tuyệt mỹ này được hoàn thành. Chư Ni và Phật tử Đạo tràng Bát quan trai giới của chùa đã được chiêm ngưỡng sự kiến tạo tuyệt diệu này.

          Sáng ngày 25/8/2019, chư Tăng tu viện Namgyal đã cử hành lễ cầu an tại ngôi chánh điện chùa Đức Viên. Tiếp theo, Thượng tọa Kusho Tenzin thuyết giảng về pháp tu Kalachakra Mandala, trả lời câu hỏi của Ni sư trụ trì chùa Đức Viên Thích Đàm Nhật về ý nghĩa các con thú biểu tượng trong mandala. Sau đó là nghi thức xóa Kalachakra Mandala Thời Luân và phát cát cho Phật tử đến chiêm bái.

          Buổi lễ diễn ra thật long trọng, trang nghiêm và thành kính!

          Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Tin và ảnh: Võ Văn Tường

Tin cùng chuyên mục