KHÓA TU BÁT QUAN TRAI GIỚI TẠI CHÙA ĐỨC VIÊN, SAN JOSE NGÀY 24/8/2019

KHÓA TU BÁT QUAN TRAI GIỚI TẠI CHÙA ĐỨC VIÊN, SAN JOSE NGÀY 24/8/2019

Ảnh: Võ Văn Tường

Tin cùng chuyên mục