MANDALA THỜI LUÂN - TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT PHẬT GIÁO TUYỆT MỸ TẠI CHÙA ĐỨC VIÊN, SAN JOSE, HOA KỲ

Lần đầu tiên chùa Đức Viên hội đủ duyên lành cung thỉnh chư Tăng tu viện Namgyal kiến tạo một đàn tràng thiêng liêng bằng cát màu tuyệt đẹp trong hai tuần (từ ngày 12/8 đến ngày 24/8/2019). Đó là Kalachakra Mandala Thời Luân (Bánh Xe Thời Gian), biểu tượng cho vũ trụ để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.
MANDALA  THỜI LUÂN  - TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT PHẬT GIÁO TUYỆT MỸ TẠI CHÙA ĐỨC VIÊN, SAN JOSE, HOA KỲ

Sáng nay, ngày 24/8/2019, Chư Ni và Phật tử Đạo tràng Bát quan trai giới của chùa đã được chiêm ngưỡng sự kiến tạo tuyệt diệu này.

          Sáng mai, ngày 25/8/2019, chư Tăng tu viện Namgyal sẽ có buổi thuyết giảng và làm lễ xóa Kalachakra Mandala Thời Luân, phát cát cho Phật tử đến chiêm bái.

          Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Tin và ảnh: Võ Văn Tường

 

Tin cùng chuyên mục