ẤN TÔN THIỀN ĐƯỜNG, SAN JOSE, HOA KỲ TỔ CHỨC ĐẠI LỄ VU LAN NĂM 2023.

Vào lúc 15g ngày 26/8/2023 (11/7 năm Quý Mão), tại hội trường James Lick High School, thành phố San Jose; Thượng tọa Thích Pháp Hạnh, trụ trì Ấn Tôn Thiền Đường đã tổ chức Đại lễ Vu Lan báo hiếu thật trang nghiêm.
ẤN TÔN THIỀN ĐƯỜNG, SAN JOSE, HOA KỲ TỔ CHỨC ĐẠI LỄ VU LAN NĂM 2023.

Đến dự lễ có: Hòa thượng Thích Chơn Minh, viện chủ Quán Thế Âm Thiền Tự, San Jose; Hòa thượng Thích Minh Thiện, trụ trì chùa Tuệ Viên, San Jose; Thượng tọa Thích Giải Minh, trụ trì chùa Nhật Quang, Sacramento; Đại đức Thích Lệ Tịnh, trụ trì chùa Phước Đức, San Jose; Ni sư Thích Nữ Kiều Thuận, trụ trì chùa Kiều Đàm, San Jose; cùng chư Tăng, Ni trú xứ các chùa ở miền Bắc California; chư thiện tri thức; chư vị huynh trưởng và đoàn sinh Gia đình Phật tử; cư sĩ Đồng Vàng, trưởng nhóm Tuệ Đăng và các ca sĩ trong nhóm; võ sư Cẩm Bình và đội lân, đội múa Vovinam v.v…

Đặc biệt, Ban tổ chức hân hạnh tiếp đón các vị khách quý đến dự lễ: 1. Phương Nguyễn, đại diện Thượng nghị sĩ Dave Cortese; 2. Tara Dang Community Outreach Coordinator, representing Mayor’s Office; 3. Biên Đoàn, Nghị viên Hội đồng thành phố San Jose, Khu vực 7; 4. Domingo Candelas, Nghị viên Hội đồng thành phố San Jose, Khu vực 8; 5. Peter Ortiz, Nghị viên Hội đồng thành phố San Jose, Khu vực 5; 6. Vân Lê, Ủy viên Giáo dục Học khu East side; 7. Betty Dương, đại diện văn phòng Santa Clara County Supervisor, Cindy Chavez v.v…

Chương trình lễ như sau: MC. Đồng Vàng, Vi Diệu và Jenny Đan Anh.

14:50 Ổn định đạo tràng

15:00 Thuyết pháp: Hòa thượng Thích Minh Thiện giảng về hạnh hiếu.

16:00 Tác bạch thỉnh Sư. Cung thỉnh chư Tôn đức Tăng, Ni quang lâm lễ đài.

          Niệm Phật cầu gia hộ. Phút nhập từ bi quán.

16:15 Tuyên bố lý do. Giới thiệu chư Tôn đức Tăng, Ni và các vị khách quý.

          Diễn văn khai mạc của Thượng tọa trụ trì Ấn Tôn Thiền Đường.

          Đạo từ của Hòa thượng Thích Chơn Minh.

          Quan khách phát biểu, tặng bằng tưởng lục của Thượng nghị sĩ Dave Cortese.

16:45 Lễ cài hoa hồng

17:00 Nghi lễ Vu Lan

17:40 Lời cảm tạ của Ban tổ chức

17:45 Chương trình văn nghệ cúng dường và dược thực.

18:45 Hoàn mãn

Phần văn nghệ cúng dường: Đoàn Vovinam cúng dường tiết mục múa lân cùng hai vũ khúc thật đẹp: “Em đi chùa Hương”, “Nhành dương cứu khổ”. Nhóm Tuệ Đăng với các giọng ca ngọt ngào: Jenny Đan Anh, Thúy Vi, Thúy Ân, Leanne Nguyễn, Lainey Nguyễn; cùng Châu Dũng và họa sĩ Trần Bổn.

Phần nghi lễ, trang trí, âm thanh, dược thực … đều được Ban tổ chức chuẩn bị chu đáo, tốt đẹp.  

Buổi lễ được tổ chức trang nghiêm; phần nghi lễ và tụng kinh Vu Lan tâm thành; bài pháp của Hòa thượng giảng sư mang ý nghĩa sâu sắc; chương trình văn nghệ, múa lân rộn ràng, vui tươi.

Buổi lễ đã hoàn mãn trong tình đạo vị và sự hỷ lạc của đại chúng!

Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.

Võ Văn Tường

***

Chú thích ảnh:

01-01 Hình tập thể lưu niệm chư Tôn đức Tăng, Ni.

02-14 Hòa thượng Thích Minh Thiện giảng về hạnh hiếu.

15-17 Múa lân - Đoàn lân Vovinam, San Jose.

18-31 Chư Tôn đức Tăng, Ni quang lâm lễ đài. Niệm Phật cầu gia hộ.

31-37 Diễn văn khai mạc của Thượng tọa trụ trì Ấn Tôn Thiền Đường.

          Em Jenny Đan Anh chuyển ngữ tiếng Anh.

38-47 Hòa thượng Thích Chơn Minh ban đạo từ.

48-58 Phát biểu chúc mừng và trao bằng tưởng lục của Chính quyền.

59-66 Lễ cài hoa hồng.

67-84 Nghi thức Vu Lan. Lời cảm tạ của Ban tổ chức.

85-99 Văn nghệ cúng dường Đại lễ Vu Lan.

 

 

Chư Tôn đức Tăng, Ni dự lễ Vu Lan

HT Thích Minh Thiện giảng pháp

Đoàn lân Vovinam biểu diễn

Niệm Phật cầu gia hộ

 

TT Thích Pháp Hạnh đọc diễn văn khai mạc

Quý vị khách quý chúc mừng 

Lễ cài hoa hồng

Nghi thức Vu Lan

Nghi thức Vu Lan

Văn nghệ cúng dường

Văn nghệ cúng dường

Tin cùng chuyên mục