CHÙA TIÊN QUANG, TRACY, CALIFORNIA, HOA KỲ.

Chùa Tiên Quang Tracy, California, Hoa Kỳ. Địa chỉ: 26267 S. Corral Hollow Road, Tracy, CA 95376 Điện thoại: (209) 696-9696 Facebook: Thích Pháp Trí (Chùa Tiên Quang) Trú trì: Tỳ kheo Thích Pháp Trí Khóa huân tu năm ngày tại Chùa Tiên Quang Từ ngày 21.7.2021 đến ngày 25.7.2021 Lược khoa Chẩn tế 13h30 - 17h30 ngày 25.7.2021 Sám chủ: Thầy Thích Vĩnh Tánh Trú trì Chùa Thiên Đồng, Elk Grove, California. Ban Kinh sư: Thầy Thích Pháp Trí Trú trì Chùa Tiên Quang, Tracy, California. Thầy Thích Hoằng Đức Trú trì Chùa Thánh Duyên, Concord, California. Thầy Thích Huyền Thiện Trú trì Chùa Huệ Minh, Sacramento, California. Thầy Thích Thông Phước Trú xứ Chùa Khánh Hỷ, Garden Grove, California. Thầy Thích Minh Tịnh Trú xứ Chùa Quang Nghiêm, Stockton, California. Thầy Thích Hoàn Khởi Trú xứ Chùa Quang Nghiêm, Stockton, California. Thầy Thích Khánh Châu Arizona. Thầy Thích Nhuận Trí Trú xứ Niệm Phật đường Fremont, California. Nhạc lễ: Thầy Thích Thông Viên Trú
CHÙA TIÊN QUANG, TRACY, CALIFORNIA, HOA KỲ.

Tin cùng chuyên mục